SALT Araştırma Fonları
2014 Başvuruları

SALT Araştırma Fonları, deneysel düşünce, araştırma, toplumsal değişim ve dönüşümleri eleştirel ve çok yönlü bakış açılarıyla değerlendirmeyi önemseyen SALT tarafından oluşturulmuştur. Fonlar, mimarlık ve tasarım, sosyal ve ekonomik tarih ile güncel sanat alanlarındaki özgün belge edinimi ve araştırmayı hedefleyen projeleri destekler. Ayrıca, SALT Araştırma bünyesindeki arşivlerin değerlendirilmesine katkıda bulunur.


2014’te altı araştırma projesine 10.000 TL değerinde, toplam 60.000 TL’lik fon verilecektir. Fonlardan ikisi Türkiye’de mimarlık ve tasarım, ikisi sosyal ve ekonomik tarih, ikisi Türkiye’de sanat konulu araştırmalara yöneliktir.

Başvurular iki aşamalıdır. 28 Şubat’a kadar yapılabilecek ön başvurular sonucunda araştırma konu, dönem ve alanının uygunluğu belirlenecektir. Araştırma projesinin ön kabulü durumunda, son başvuru tarihi 21 Mart’tır. Sonuçlar 21 Nisan’da duyurulacaktır.

Seçici kurul, Doç. Dr. Cengiz Kırlı (Boğaziçi Üniversitesi), Meriç Öner (SALT Araştırma ve Programlar), Prof. Dr. Zeynep Sayın (Mardin Artuklu Üniversitesi), Lorans Tanatar Baruh (SALT Araştırma ve Programlar) ve Prof. Dr. Bülent Tanju’dan (Mardin Artuklu Üniversitesi) oluşmaktadır.

Türkiye’de mimarlık ve tasarım araştırmaları
1950’ler sonrasında basılı kaynakların dışında kalan konulara ilişkin araştırmalara ve/veya mevcut kaynaklara özgün yaklaşımlar sunan yeni çalışmalara açıktır. Tasarım nesnelerinden yapılı çevrede geniş coğrafyalara kadar her türlü ölçek araştırma konusu olarak seçilebilir.


Sosyal ve ekonomik tarih araştırmaları
Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılı ve 20. yüzyıl Türkiye’sinin sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin özgün araştırmalar ile SALT Araştırma bünyesindeki belgelerin kullanımıyla hazırlanan çalışmalara açıktır.


Türkiye’de sanat araştırmaları
1960’lardan bugüne bölgesel ve enternasyonal çerçeve ve ilişkiler içerisinde yerel sanat tarihleri yazımları; basılı veya bilinir kaynakların ötesinde özgün materyellerin araştırmasına açıktır.

Ön başvuru için tıklayın.