!F ETKİNLİKLERİ
BİR ATÖLYE:

ŞİFALI SÖZLER:
ZOR ZAMANLARDA 'DEVAM' DİYEN
BİR HİKAYEYİ NASIL YARATIRIZ?

SALT BEYOĞLU

15 ŞUBAT 2014 13.00 – 17.00