Atölye Serisi:
Kamusalın Yeniden Keşfi

Salt Beyoğlu, Salt Galata

18 Mart – 30 Nisan 2014

SALT Yorumlama, lise öğrencilerinin katılımına yönelik olarak, Mart ve Nisan aylarında “Kamusalın Yeniden Keşfi” adlı bir atölye serisi düzenliyor. SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da, farklı disiplinlerden uzmanların yürütücülüğünde gerçekleşecek atölyelerde, öğrenciler kamusal alan, mekân algısı, kent ve beden gibi kavramları mimarlık, tasarım, kolaj, illüstrasyon, performans ve video sanatı gibi günümüz pratikleri üzerinden irdeleyecekler.

Atölyelerin dili Türkçe’dir. Katılım ücretsizdir.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için:
yorumlama@saltonline.org
(0212) 334 22 31

PROGRAM



Görünmeyenin Keşfi
Atölye yürütücüleri: Volkan Kızıltunç (sanatçı), Elvan Ekren (sanat eğitmeni)
1. Oturum: 18 Mart, 09.30-14.30
2. Oturum: 5 Nisan, 10.30-14.30
SALT Galata

Atölyede ilk olarak, sanat üretiminde kullanılan farklı medyalar incelenerek video sanatı özelinde bir tartışma yapılacak. Öğrenciler, yaşadığımız mekânla kurduğumuz gündelik ilişkiler ile bu mekânlar üzerinde bıraktığımız etkilerin gözlemlenmesi ve kayıt altına alınması üzerine çalışılacaklar. Katılım 16 öğrenciyle sınırlıdır.


Kes, Kopyala, Dağıt
Atölye yürütücüleri: Sena (sanatçı), Banu Alpay (sanatçı)
21 Mart, 10.00-14.30
SALT Galata

Öğrenciler, kolaj, yapıştırma ve elle çizim tekniklerini kullanarak kamu, kamusal alan ve kamusal alanda sanat kavramlarını sorgulayan ve tartışmaya açan mini fanzinler üretecekler. Katılım 20 öğrenciyle sınırlıdır.


Kamusal Alan, Beden ve Performans
Atölye yürütücüsü: Defne Erdur (performans sanatçısı ve akademisyen)
1. Oturum: 26 Mart, 09.30-14.30
2. Oturum: 12 Nisan, 10.30-15.30
SALT Galata

Öğrencilerle kamusal alan, beden ve performans kavramları üzerine bir tartışma ortamı yaratılacak. Öğrenciler öncelikle resim, edebiyat, müzik ve tiyatro gibi ilgi alanları ve kendi fikirleri doğrultusunda disiplinlerarası bir alan oluşturacaklar. Bu alanda kendileri ve çevreleriyle olan ilişkilerini beden üzerinden yeniden irdeleyecek; kavramsal ve fiziksel çalışmalar gerçekleştirecekler. Katılım 10 öğrenciyle sınırlıdır.


Atölye Günlüğü
Atölye yürütücüleri: Aslı Kıyak İngin (mimar), Zozan Kotan (grafik tasarımcısı)
27 Mart, 09.00-14.30
SALT Galata

Öğrencilerle Şişhane’deki zanaat atölyeleri ziyaret edilecek. Öğrenciler, ziyaretler sırasında ilginç buldukları bir durum, nesne, kişi ya da mekâna odaklanacaklar. Hikâyeleştirdikleri konuları, topladıkları kayıt ve malzemeleri kolaj, fanzin, storyboard gibi tekniklerle görsel ve yazılı hâle dönüştürecekler. Atölye sonunda, üretilen tüm çalışmalar bir araya getirilerek ortak bir atölye günlüğü oluşturulacak. Katılım 16 öğrenciyle sınırlıdır.


Metinden İllüstrasyona
Atölye yürütücüsü: Sedat Girgin (illüstratör)
28 Mart, 10.00-14.30
SALT Galata

Öğrenciler, kendilerine verilecek kelime havuzunun içinden kelimelerin sözlük anlamları ve açıklamalarını biçim olarak yorumlayacak; bu biçim ve simgeleri sadeleştirerek birer illüstrasyon fikri oluşturacaklar. Atölye sonunda, illüstrasyonlar, renk ve kompozisyon bütünlüğü içerisinde, kolaj ve boyama tekniğiyle bir afiş hâline getirilecek. Katılım 20 öğrenciyle sınırlıdır.


Mekân Örgüsü
Atölye yürütücüleri: Beril Sezen (mimar), Emre Gündoğdu (mimar), Sarper Takkeci (mimar)
29 Mart, 10.00-15.00
SALT Beyoğlu

Atölyede, deneysel mimarlık eğitimi çalışmalarındaki beden ve inşa gibi kavramlara odaklanılarak tek malzeme kullanımıyla mimari kurgu üretimi geliştirilecek. Öğrenciler, atölye boyunca tek malzeme olarak ip kullanarak SALT Beyoğlu’ndaki Forum’da mekânın kurgusuna müdahalelerde bulunacaklar. İple kurguyu inşa ederken kendi bedenleriyle de kurgunun birer parçası olacaklar. Katılım 20 öğrenciyle sınırlıdır.


Bahçeyi Açmak
Atölye yürütücüleri: Alper Kurbak (mimar), Ece Üstün (mimar)
16 Nisan, 09.00-15.00
SALT Galata

Belirli bir kitle tarafından kullanılan, sınırları tanımlı okul bahçesinin kent içindeki konumu ve potansiyelleri, bu alanın asıl kullanıcısı olan öğrenciler tarafından sorgulanarak bahçenin kente açılması üzerine öneriler geliştirilecek. Öğrenciler, gruplara ayrılarak öneri ve müdahalelerini, iki ya da üç boyutlu kolaj çalışmalarıyla; okul bahçesi ve çeperinin imajları üstünde geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak görselleştirecekler. Katılım 20 öğrenciyle sınırlıdır.


Kafes
Atölye yürütücüsü: Tuğçe Tuna (performans sanatçısı ve akademisyen)
1. Oturum: 22 Nisan, 09.30-14.30
2. Oturum: 26 Nisan, 10.30 -14.30
SALT Galata

Atölyede, beden farkındalığı ve koordinasyon metotları uygulanacak; mekân ve beden odaklı doğaçlama ve kompozisyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Atölye süresince, öğrenciler hem “ne, nerede, nasıl” bağlamlarında kafes fikrini irdeleyecek hem de bu konuda bir sunum hazırlayacaklar. Katılım 10 öğrenciyle sınırlıdır.


Vox POP
Atölye yürütücüleri: Aytuğ Üngör (yönetmen), Polat Korkmazel (yönetmen)
30 Nisan, 09.00-14.30
SALT Galata

Bir gazetecilik jargonu olan ve sokak röportajlarını ifade eden Vox Pop, “halkın sesi” anlamına gelir. Atölyede kamusal alan kavramı; kamu, halk, mahrem, umumi, otorite, mekân ve işgal gibi kavramlar üzerinden, farklı cinsiyet, yaş ve kesimlerden kişilerle yapılan bir dizi sokak röportajıyla tartışmaya açılacak. Atölye sonunda, ortak bir çalışmayla bu röportajlardan bir kısa film üretilecek. Katılım 14 öğrenciyle sınırlıdır.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE
18 Mart, 09.30
21 Mart, 10.00
26 Mart, 09.30
27 Mart, 09.00
28 Mart, 10.00
29 Mart, 10.00
5 Nisan, 10.30
12 Nisan, 10.30
16 Nisan, 09.00
22 Nisan, 09.30
26 Nisan, 10.30
30 Nisan, 09.10