Sem­pozyum: Global Tools

Salt Galata

15 Mart 2014 14.30 – 18.30

Untitled (1974), U. La Pietra-A. Raffo Arşivi’nin izniyle <i>Untitled</i> (1974), U. La Pietra-A. Raffo Arşivi’nin izniyle
Untitled (1974), U. La Pietra-A. Raffo Arşivi’nin izniyle
GLOBAL TOOLS 1973-1975: Bir Tasarım Ekolojisine Doğru sergisi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Konuşma dili İngilizce’dir; Türkçe’ye simultane tercüme yapılacaktır. Maurizio Lazzarato’nun konuşma dili Fransızca’dır; İngilizce ve Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır.
14.30 Silvia Franceschini ve Valerio Borgonuovo
“Global Tools’a giriş”


Silvia Franceschini ve Valerio Borgonuovo, 1973’te İtalya’da Radikal Mimarlık hareketi ve Arte Povera üyeleri tarafından kurulan, multidisipliner ve deneysel nitelikteki tasarım eğitimi programı Global Tools üzerine yürüttükleri araştırmayı anlatacaklar. Araştırmacılar, günümüzde radikal pedagojiye dayalı projeler geliştirmenin gerekliliği üzerinde duracaklar. Ayrıca, Global Tools deneyimini yeniden değerlendirmek ve bugüne bağlamak amacıyla hazırlanan sempozyum konularının birbiriyle ilişkilenme biçimlerini ele alacaklar.

15.00 Lapo Binazzi
“Nesneden hayatta kalmaya”


Global Tools kurucu üyelerinden tasarımcı Lapo Binazzi, proje kapsamında harekete geçirilmesi hedeflenen endüstriyel üretim imkânları ile bireysel yaratıma yardımcı araç gereçlerin arasında alternatif ilişkilerin tanımlanması fikrini tartışacak. Nesne ile davranışlar arasında seri geçişler yapabilme ihtiyacı, endüstri için gelişmiş bir laboratuvarın yanı sıra, öğrenci ve öğretmenlerin aynı platformda buluştuğu yeni bir okul oluşturulmasını gerektiriyordu. Bireysel ve toplu yaratıma ulaşmak için basit teknikler ve eylemler öneren Global Tools seminerleri, geleneksel olmayan kavramsal bir zanaatın temellerini attı.

15.30 Maurizio Lazzarato
“İşin feshinden yaratıcı endüstrilere”


Sosyolog ve filozof Maurizio Lazzarato, yaratıcılık kavramının muğlaklığını inceleyecek. Finansal kapitalin egemenliğine dayalı bu dönemde -operaist teorilerin, çalışmanın reddedildiği yeni bir durum öngörüsünün aksine- emek ve yaratıcılık kimlikleri çelişki, kırılma ve süreksizliğe teslim oldu. Bugün yaratıcılıktan geriye kalan, piyasa koşullarına sorgusuz itaat etme hâlidir. Lazzarato, sanatçı yerine kültür endüstrisi ve reklamcıların söylemlerine tabi olan günümüz insanında estetik değerlerin inşası konusunu değerlendirecek.

16.00 Franco Raggi
“Bir araç olarak beden”


Global Tools kurucu üyelerinden tasarımcı Franco Raggi, radikal öncüler ve Global Tools tarafından yürütülen deneysel araştırma sürecini, projeye dair bir anti-retorik ve toplu bir “oto-terapi” üzerinden tartışacak. Global Tools, İtalya’daki Arte Povera hareketinin kültürü sıfırlaması olgusuna dikkati çeken, Coop Himmelb(l)au ve Haus Rucker & Co. gibi Alman mimarlık gruplarının provokatif davranışsal ve nihilistik tutumlarından ilham alan bir arayıştı. Özellikle bu ikinci grup, tasarımın sembolik olarak beden ölçeğinde uygulanan, yabancılaşma hâline dair bir metaforik nesne olarak algılamanmasına ön ayak olmuştur.

16.30 Çay molası

17.00 Ahmet Öğüt
“The Silent University [Sessiz Üniversite]”


Sanatçı Ahmet Öğüt, mülteciler, sığınmacılar ve göçmenler için oluşturulan ve yine bu kesimler tarafından yürütülen, bilgi alışverişine dayalı The Silent University adlı özerk platformu tanıtacak. Stockholm ve Montreuil’de aktif olan bu eğitim projesi, sessizliğin pasif bir durum olduğu fikrini tartışmaya açmayı ve performans, yazı ve toplu düşünme aracılığıyla sessizliğin potansiyellerini araştırmayı amaçlar. Bu araştırmalar, sığınma bekleyenlerin sessizleştirilmesi sürecinde var olan sistemik başarısızlıklar ile beceri ve bilgi kayıplarını görünür kılmayı sağlar.

17.30 Angelo Plessas
The Eternal Internet Brotherhood [Sonsuz İnternet Kardeşliği]”


Sanatçı Angelo Plessas, her yıl uzak, gizemli veya aşırı derecede kompleks bölgelerde gerçekleştirilen The Eternal Internet Brotherhood adlı multidisipliner misafir programı projesinin tema ve kavramlarını anlatacak. Pleassas, programın hâlihazırda işaret ettiği dağıtım, maddesellik, sosyal etkileşim, mistisizm, yeni teknolojiler ve aklın geri sökümü kavramlarının yanı sıra, fiziksel ve zihinsel zindelikle ilişkili konuları ele alacak. Gerçek yer, vaha ve çöl arasındaki zıtlıklar kadar, beden ile jeopolitik açıdan kompleks bir yerin idamesi arasındaki zıtlıklar, sanal deneyim eşiklerini incelemek için ortam yaratacak.

18.00 Açık tartışma

BİYOGRAFİLERLapo Binazzi
Tasarımcı Lapo Binazzi 1967’de (Carlo Bachi, Patrizia Cammeo, Riccardo Foresi ve Titti Maschietto ile birlikte) radikal mimarlık ekibi UFO’yu kurdu. 1973’te Global Tools’u başlatanlar arasında yer aldı ve “Teori” temalı araştırma grubunda çalıştı. Tasarımı bütünüyle bir iletişim olgusu olarak niteleyen Binazzi’nin araştırmaları, sanatsal deneyimi deneysel tasarımla eşleştirmeye odaklanır.

Maurizzio Lazzarato
Sosyolog ve filozof Maurizzio Lazzarato, maddi olmayan emek, bilişçi kapitalizm, sosyalizm sonrası hareketler ve emek ontolojisi konularında çalışmaktadır. Immaterial Labour (1996) başlıklı makalesinde, maddi olmayan emeğin öncelikli olarak akli, hissi veya iletişimsel mallar ürettiği fikrini ileri sürer.

Franco Raggi
Global Tools üyelerinden tasarımcı Franco Raggi, “Beden” temalı araştırma grubunda yer aldı. 1973’te, Berlin’deki Internationale Design Zentrum’da, İtalyan Radikal Tasarımı üzerine hazırlanan Design als Postulat am Beispiel Italiens adlı ilk eleştirel sergiyi düzenledi. 1970’lerden bu yana bir tasarım eleştirmeni olan Raggi, aynı zamanda Casabella dergisinde editörlük (1971-1975), MODO dergisinde direktörlük (1981-1983) ve Venedik Bienali’nde farklı alanlarda koordinatörlük yaptı.

Ahmet Öğüt
Ahmet Öğüt, sosyo-kültürel teşvikçi, ara bulucu, sanatçı, uzlaştırıcı ve eğitmendir. İstanbul ve Amsterdam’da yaşar ve çalışır. İşlerinde, kısıtlanan özgürlüklere karşı verilen günlük mücadeleyi, politik ve kişisel alanların çakıştığı noktalardaki absürt karşılaşmaları ele alır. Öğüt, çizim, heykel, enstalasyon, video, sanatçı kitabı gibi birçok farklı mecra üzerinden oyuncu bir ironi ve kurnaz bir direnişçi edasıyla üretimini sürdürmektedir.

Angelo Plessas
Angelo Plessas’ın çalışmaları, internet ve sanal deneyimler çağında sanatın rolünü ve toplumsal pratiklerdeki değişimi araştırır. Web siteleri, enstalasyonlar, performanslar, atölye çalışmaları ve toplumsal manifesto buluşmaları gibi farklı biçimler alan işleri, internet üzerindeki davranışları ve göstergeleri gerçek mekâna aktarır. Plessas 2012’de, her yıl uzak, gizemli veya aşırı derecede kompleks bölgelerde gerçekleştirilen The Eternal Internet Brotherhood adlı multidipliner misafir programı projesini başlattı.


desteğiyle
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE