VB 25
Vanessa Beecroft

Salt Beyoğlu

25 Şubat – 13 Mart 2014

Van Abbemuseum Koleksiyonu, Eindhoven, Hollanda Fotoğraf: Peter Cox, Eindhoven, Hollanda
Van Abbemuseum Koleksiyonu, Eindhoven, Hollanda
Fotoğraf: Peter Cox, Eindhoven, Hollanda
Van Abbemuseum Koleksiyonu, Eindhoven, Hollanda

SALT Beyoğlu, Kat 1

Vanessa Beecroft
Performans (1996)
Süre: 13’
Vanessa Beecroft, 1993’ten bu yana, her birini VB kısaltması ve bir sayıyla adlandırdığı bir dizi performans yönetti. Sanatçı, her performans için bir grup genç kadın seçerek onlara tarzları üzerinden benzer kimlikler tanımlar. Kadınlar çoğunlukla şık iç çamaşırları, tasarım kıyafetler içinde ya da Beecroft’un sonraki işlerinde olduğu gibi, kısmen veya tümüyle çıplaktırlar. Performans sırasında, birbirleri veya çevreyle iletişim kurmazlar. Bu etkileşim eksikliği, onların varlığını kafa karıştırıcı bir düzleme çeker, çünkü eş zamanlı olarak hem var hem yoklardır. Birbirlerine olan benzerlikleri, gerçek insanlarla ilişkilendirilmelerini güçleştirir.

VB 25 performansı Van Abbemuseum’da, Aralık 1996’daki ID sergisinin açılışından hemen önce kaydedilmiş; performans, açılış daveti süresince devam etmiştir. Beecroft’un işleri, kavramsal meseleler ve estetik kaygıların karmaşık bir füzyonu niteliğindedir ve genellikle (çoğu zaman çıplak) “canlı heykeller” içerir. Sanatsal geleneğe ve toplumsal normlara saldırı hâlindeki bu işler, açıktan bir eleştiri yöneltmese de, egemen güzellik ideali, modanın etkileri ve reklamcılıkta bedenin kültleştirilmesi gibi güncel kültürel eğilimleri de inceler. Beecroft’un film, edebiyat ve günlük olaylardan esinlenen performansları, canlı heykelleri ve izleyici ile izleyenin utancı ve beklentileri arasında varoluşsal bir karşılaşmadır.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE