Söyleşi: "Mekân ve Hafıza"

İrvin Cemil Schick
ve Ece Zerman

Salt Galata

13 Mart 2014 19.00

Nesrin ve Mehmet Ali Bağana (Keçiören, Kasım 1934) Nesrin ve Mehmet Ali Bağana (Keçiören, Kasım 1934)
Nesrin ve Mehmet Ali Bağana (Keçiören, Kasım 1934)
SALT’ın bu akşamki söyleşi programı ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

SALT Galata, Atölye II-IIIİrvin Cemil Schick ve Ece Zerman, SALT Galata’daki Arşivi Parçalamak: Bir Osmanlı Ailesinde Temsil, Kimlik, Hafıza bağlamında, serginin temalarının mekân kavramı ile nasıl ilişkilendiği üzerine söyleşecekler. Sergide 1900-1940 dönemine odaklanılan Said Bey Arşivi’ndeki iç ve dış mekân fotoğrafları üzerinden, bir ailenin yaşadığı ev ve kentle kurduğu ilişkiyi tartışacaklar.

Konuşma dili Türkçe’dir.


İrvin Cemil Schick İstanbul Şehir Üniversitesi Kültürel Araştırmalar Programı’nda öğretim üyesidir. Araştırma alanları arasında kimlik, mekân ve hafıza ilişkileri yer alır.

Ece Zerman Paris’te, Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de kişisel arşivler, fotoğraf ve gündelik yaşam nesneleri üzerine doktora eğitimini sürdürüyor. Yüksek lisans tezinden yola çıkarak kavramsallaştırdığı Arşivi Parçalamak, SALT’ın “Açık Arşiv” serisi kapsamında geliştirildi.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE