Modern Denemeler 2

Istory [Benim Hikâyem]
Hrair Sarkissian

Salt Beyoğlu

1 Kasım – 31 Aralık 2011

Benim Hikayem Hrair Sarkissian, <em>Istory</em> [<em>Benim Hikâyem</em>], 2011
Kalfayan Galleries izniyle, Atina-Selanik
Hrair Sarkissian, Istory [Benim Hikâyem], 2011
Kalfayan Galleries izniyle, Atina-Selanik
Hrair Sarkissian’ın işlerinde doğa ve kentsel çevre, tarihsel anların ifadesi için birer sahne niteliğindedir. Sanatçının geleneksel belgesel tekniklerle çektiği fotoğrafları, çevrenin güzelliği ve sürekliliği ile bunların gizlediği potansiyel gerçekler arasındaki saklı paradoksu yansıtır.

Sarkissian 2010 yılında İstanbul’da iki ay geçirerek, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı kütüphanelerinden Taksim’deki Atatürk Kütüphanesi’ne, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’ndan Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi’ne çeşitli yarı özel ve devlet kütüphanelerinin ve arşivlerinin tarih bölümlerini belgeledi.

Büyük dedeleri 1915 yılında Doğu Anadolu’dan Suriye’ye kaçmak zorunda kalan Sarkissian’ın kişisel tarihi, belgelediği bu dosyalar ve kitaplar ile oldukça yakın şekilde bağlantılıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun bu dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüşümü hakkındaki resmi tarihsel anlatı, ülke içinde de giderek daha tartışılır hale gelmeye başlamıştır.

SALT’ın Modern Denemeler serisinin ikinci denemesi olan Istory [Benim Hikâyem] sergisinde yer alan fotoğraflar, raflara yığılmış ve nadiren açılıyor gibi görünen dosyaları, içinde bulundukları karanlık ve ezici mekânların mevcut aydınlatmasında gösterir. Bu fotoğraflar, her bir arşivin içerdiği bilginin karmaşıklığını, sanatçıya miras kalan tarihin teyit ya da inkâr edilişini ve şimdiki zamandaki varoluşunu ifade eder.

Sarkissian, Amsterdam’daki Gerrit Rietveld Academie’de fotoğraf eğitimi aldı. Hâlen 3. Selanik Güncel Sanat Bienali (Yunanistan, 2011) ve Selanik Fotoğraf Müzesi’ndeki Facing Mirrors sergisi kapsamında fotoğrafları sergilenmektedir. Yakın dönem sergileri arasında ise Out of Place (2011), TATE Modern (Londra, İngiltere) ve Darat Al Funun-The Khalid Shoman Foundation (Amman, Ürdün); 10. Sharjah Bienali (2011); Underground (2010), Kalfayan Galleries (Athens); BREAKING NEWS. Contemporary Photography from the Middle East and Africa (2010-2011), Fondazione Cassa di Risparmio di Modena; 11. İstanbul Bienali (2009) ile New Ends, Old Beginnings (2008), The Bluecoat Gallery (Liverpool) yer almaktadır.

Bu sergi Kalfayan Galleries’in (Atina-Selanik) desteğiyle gerçekleştirilmiştir.