Bak kim var?
Georg Schöllhammer

Salt Galata

30 Nisan 2014 19.00

Görsel: Nikita Kadan Görsel: Nikita Kadan
Görsel: Nikita Kadan

SALT Galata, Atölye III

Travma Hâlinde Küratörlük“Bölgelerötesi, kültürlerötesi küratörlük yaptığımızda, kendimizi mobil bir sistemin, dinamik bir durumun, yer değiştirmeler ve geçişlerle dolu bir oyunun içerisinde buluruz. Her bir yerel anlatım, her bir tariflenmiş uygulama, her peşine düşülen ve ‘kültürel uyumsuzluk’ olarak nitelenebilecek çatışma alanı özel bir önem taşır gibidir. Bu durum, sınırlar ötesinde düşünme yetimiz kadar, sınırlarla ve sınırlar hakkında düşünme yetimizi de sorgulamayı gerektirir. Ancak benzemezliklere odaklanmaktan daha verimlisi, tam tersi istikamete; benzerlikler, komşuluklar ve gizli bağlantılara bakmaktır.” Georg Schöllhammer

Schöllhammer’in eşküratörlüğünü üstlendiği 2015 Kiev Bienali’nde, bu tipik zorluklar daha büyük önem taşıyor. Bu sorulara eklenen en çetrefilli soru kuşkusuz, “Travma hâlindeki hayalî bir ulus için nasıl bir bienal geliştirirsiniz?” olacaktır.

Georg Schöllhammer Viyana’da yaşayan bir editör, yazar ve küratör. springerin adlı güncel kültür ve sanat yayınının kurucu editörü ve yine aynı alanda faaliyet gösteren tranzit.at platformunun başkanı. Schöllhammer, aralarında dOCUMENTA, Manifesta, L’Internationale, Former West ve Sweet 60s’in de bulunduğu çeşitli kültür projelerinde uluslararası çalışmalar yürüttü. 2013’te Ruben Arevshatyan ile SALT için Yerelde Modernler sergisini hazırladı.

Konuşma dili İngilizce’dir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE