L'Interna­tionale'nin
online platformu yayında

L'Internationale Online
L’Internationale müzeler konfederasyonunun araştırma, kaynak paylaşımı ve müzakere odaklı yeni online platformu, KASK / School of Arts of University College Ghent koordinatörlüğünde, KASK ve L’Internationale’nin ortak girişimi olarak yayın hayatına başladı. Sanat Kullanımları – 1848 ve 1989 Mirası adlı beş yıllık çok yönlü bir program yürüten altı kültür kurumundan oluşan konfederasyonun web sitesi internationaleonline.org adresinde erişime açıldı.

L’Internationale Online’ın yayına başladığı 18 Eylül’de Gent’te (Belçika) KASK’ın ev sahipliğinde, SALT Araştırma ve Programlar Direktörü ve L’Internationale Dönem Başkanı Vasıf Kortun, Fundación de los Comunes’den aktivist ve araştırmacı Francesco Salvini ile Culture Action Europe Genel Sekreteri Luca Bergamo’nun yer aldığı bir konuşma düzenlendi. L’Internationale Online Yayın Yönetmeni Nataša Petrešin-Bachelez (KASK) ve L’Internationale Proje Lideri Steven ten Thije’nin (Van Abbemuseum) moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Fundación de los Comunes’ün Şubat 2014 tarihinde sunduğu “Charter for Europe” [Avrupa Tüzüğü] belgesi temelinde sivil kültür kurumları ile demokrasi ilişkisi değerlendirildi.

Avrupa’nın mevcut kültürel ve politik yapısını farklı açılardan ele alan “Charter for Europe”, Sanat Kullanımları programının ilk kapsamlı etkinliklerinden “The New Abduction of Europe” [Yeniden Alıkonan Avrupa] sonrasında yazıldı ve o tarihten bu yana kapsamı online ortamda kolektif olarak genişletildi. “Charter for Europe” metninin tamamı L’Internationale Online’da erişime açıldı.


L’Internationale Online
L’Internationale Online, “Hayat ve Ölüm Politikaları”, “Pratikleri Dekolonize Etmek”, “Gerçek Demokrasi” ve “Öteki Kurumsallaşma” başlıklı dört araştırma alanı çevresinde şekillendirildi. Platformda aylık olarak bu başlıklar altında, konfederasyona üye kurumların koleksiyonları ve Sanat Kullanımları etkinlikleriyle ilişkili kuramsal yazılar ile araştırma ve sanat projeleri yayımlanacak. Görüş bölümünde ise, farklı ülkerden davetli blog yazarlarının aylık yazılarına yer verilecek.

Sanat Kullanımları – 1848 ve 1989 Mirası
Avrupa Birliği’nin desteğiyle yürütülen bu beş yıllık programla Avrupa sanat tarihine dair yeni okumalar geliştirilmesi amaçlanıyor. Sivil toplumun köklü tarihinden temel alan bu yeni bakış açısı, savaşlar ve toplumsal değişimler üzerinden 1848 ve 1989 devrimleri ile bu iki kritik tarih arasındaki dönüşüme ve sonrasında bugünün ekonomik krizlerine odaklanıyor.

L’Internationale hakkında
Hiyerarşik ve merkeziyetçi olmayan bir uluslararasıcılık üzerine kurulu olan konfederasyon, yerel olarak köklü, küresel olarak birbirine bağlı kültürel aracılardan oluşuyor. L’Internationale, farklılıklar ile yatay paylaşımlara değer veren bir sanat alanı öneriyor; değişik coğrafyalardan yerel hikâyelerin birlikte okunabilmesi adına daha etkili araçlar ve yeni yöntemler sunmayı hedefliyor.

Adını, tarihî işçi hareketine atfen eşitlikçi ve demokratik bir toplum çağrısı yapan Enternasyonal Marşı’ndan alan L’Internationale bünyesinde şu kültür kurumları yer alıyor: Moderna galerija (MG, Ljubljana, Slovenya); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid, İspanya); Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona, İspanya); Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Antwerp, Belçika); SALT (İstanbul ve Ankara, Türkiye) and Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Hollanda).

Konfederasyon ayrıca, Grizedale Arts (GA, Coniston, Birleşik Krallık); Liverpool John Moores University (LJMU, Liverpool, Birleşik Krallık); Stiftung Universität Hildesheim (UH, Hildesheim, Almanya) ve University College Ghent School of Arts (KASK, Gent, Belçika) başta olmak üzere, akademik ve sanatsal alanlardan çeşitli iş birlikçi kuruluşlar tarafından destekleniyor.


Avrupa Birliği Kültür Programı’nın desteğiyle
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE