"Kıyı Konuşma­ları"

Salt Beyoğlu

25 Ekim 2014 15.00

Side hava fotoğrafı SALT Araştırma Side hava fotoğrafı
SALT Araştırma
Side hava fotoğrafı
SALT Araştırma

SALT Beyoğlu, Açık SinemaTürkiye’de yazlık evlerin oluşma süreci ve bu oluşumun sonuçlarına yönelik görselleştirilmiş bir inceleme olan YAZLIK: Şehirlinin Kolonisi kapsamında düzenlenen konuşma programı “kıyı” konusuyla devam ediyor.

Mimar Haydar Karabey, 1978’de tamamladığı “Kıyı Mekanının Tanımı, Ülkesel Kıyı Mekanının Düzenlenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi” başlıklı doktora tezinde, kıyının doğru biçimlenme imkânlarını araştırırken 1960’ların sonundan itibaren hız kazanan doğa-insan ilişkilerine dair tartışmaları temel alıyordu. “Kıyı Konuşmaları”nda Karabey, tezinde önerdiği stratejiler ile farklı dönemlerdeki geçerli uygulamaları karşılaştırarak kıyıların durumunu değerlendirecek.

Yüksek lisans çalışmasını 2012’de “Tüketim Kültürünün Mekansallaşması: Bodrum Örneği” başlıklı teziyle tamamlayan mimar Gizem Esmer, 1960-1980 yıllarında Ege Bölgesi’nde yaşanan turizm atağı ile 1980’ler sonrasında birtakım imgelerin algıda belirleyiciliği konusunu Bodrum örneği üzerinden tartışmaya açacak.

1960’lı yıllardan günümüze Ege ve Akdeniz kıyılarında üstlendiği çok sayıda turizm düzenlemesi ve yapı projesiyle etkin mimarlardan biri olan Ersen Gürsel ise, uygulama ile planlamanın birbirini tamamlayıcı inceliklerini örneklerle aktaracak.


15.00 Haydar Karabey, “Kıyıda Durum”
15.30 Gizem Esmer, “Bodrum İmgesinin Dönüşümü”
16.00 Ersen Gürsel, “Turizm ve İmar”
16.40 Toplu sohbet

Konuşma dili Türkçe’dir.
Haydar Karabey 1973’te yüksek mimar olarak mezun olduğu Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Şehircilik kürsüsünde 1974’ten 1983’e kadar asistanlık görevi yaptı. O tarihten bu yana Karabey Limited Mimarlık’ta mimarlık mesleğine devam eden Karabey, 2012’de profesör unvanıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi kadrosuna katıldı. Karabey’in mimarlık, kentsel tasarım, çevre sorunları, turizm, eğitim ve kent kültürü konularında yayımlanmış kitap, makale, bildiri ve projeleri vardır.

Gizem Esmer 2008’de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 2009-2012 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bu süre zarfında İtalya Politecnico di Milano’da kıyı bölgelerinin turizmle dönüşümü ve kent sosyolojisi üzerine araştırmalarda bulundu. Esmer hâlen, İstanbul ve Bodrum’da çeşitli projelerde şantiye odaklı olarak mimarlık çalışmalarına devam etmektedir.

Ersen Gürsel 1962’de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu; 1963-1973 yıllarında aynı kurumda Şehircilik kürsüsünde asistanlık yaptı. 1969’da Mehmet Çubuk ve Nihat Güner ile EPA Mimarlık ve Şehircilik Etüd Planlama Atölyesi’ni kurdu. Çubuk ve Güner’in 1977’de ayrılmasının ardından, 1987’den bugüne EPA’da çalışmalarını Haluk Erar ile sürdürmektedir. Gürsel, turizm planlaması, tarihî çevre düzenlemesi gibi üst ölçekli planların yanı sıra tekil ve grup yapı tasarımları yapmaktadır.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE