İstanbul­laşmak

Istanbullasmak
433 sayfa, 2014
İstanbullaşmak, İstanbul'un sorunsallarına dair eleştirel bir sözlük. Kitap, kentin hâlihazırda geçirmekte olduğu dönüşümler, bu dönüşümleri gözlemleyenlerin kullandığı kalıp yargılar, klişeleşmiş yakınmalar ve güncel sorunsallar üzerine odaklanan 152 maddeden oluşuyor. Okuyucuyu kendi zihnindeki söylem ve sorunsalları sorgulamaya davet ediyor. İstanbul'u farklı açılardan yorumlamayı mümkün kılan bu özgün yazılar bütünü, mimarlar, müzisyenler, şehir plancıları, şefler, aktivistler, sosyologlar, iktisatçılar, sinema eleştirmenleri, yazarlar, müzeciler, coğrafyacılar, gazeteciler, antropologlar ve tarihçiler gibi farklı disiplinlerde uzmanlaşmış yazarları bir araya getiriyor.

Yazarlar Özge Açıkkol, Meltem Ahıska, Ayşe Akalın, Cem Akaş, Senem Akçay, İpek Yada Akpınar, Deniz Aktan Küçük, Can Altay, Ersin Altın, Ayda Arel, Şükrü Aslan, Ulus Atayurt, Emre Ayvaz, Nalan Bahçekapılı, Aydan Balamir, İlkay Baliç, Işıl Baysan Serim, Gila Benmayor, Ayşen Ciravoğlu, Ayşe Çavdar, Ela Çil, Didem Danış, James Hakan Dedeoğlu, Osman Cenk Demiroğlu, Ahenk Dereli, Senem Deviren, Alan Duben, Sıla Durhan, Ayşe Erek, Namık Erkal, Orhan Esen, Süreyyya Evren, Faruk Göksu, Bengi Güldoğan, Hülya Hatipoğlu, Beyhan İslam, Tolga İslam, İsmet Elif Kılıç, Saitali Köknar, Gül Köksal, Şebnem Köşer Akçapar, Zeynep Kuban, Burçak Madran, Rinaldo Marmara, Zeynep Mennan, Kerem Öktem, Meriç Öner, Saadet Özen, Gökhan Özgün, Fatih Özgüven, Burçak Özlüdil, Arzu Öztürkmen, Kevin Robins, Yıldız Salman, Başak Sanaç Tanrıverdi, Ekin Sanaç, Nermin Saybaşılı, Zühre Sözeri, Alexis Şanal, Murat Şanal, Hakan Tüzün Şengün, Nora Şeni, Levent Şentürk, Pelin Tan, Tangör Tan, Bülent Tanju, Gülsün Tanyeli, Uğur Tanyeli, Peter Taylor, Yoshiko Tsuruta, Meltem Türköz, Bülent Usta, Funda Uz, Evren Uzer, Kathrin Wildner, Hakkı Yırtıcı, Atilla Yücel, Cem Yücel, Emre Zeytinoğlu.

2009'da Garanti Galeri, İstanbul tarafından basılı olarak yayımlanmıştır.

Editörler: Pelin Derviş, Bülent Tanju, Uğur Tanyeli
Çeviri: Nazım Hikmet Richard Dikbaş (İngilizce), Stefan Hibbeler (Almanca)
Düzelti: İlkay Baliç, Emre Ayvaz
Yayıma hazırlayan: Meriç Öner (SALT Araştırma ve Programlar) ve Erman Ata Uncu
Tasarım: Project Projects
Uygulama: Özgür Şahin, Dilek Turan (SALT Araştırma ve Programlar)
ISBN: 978-9944-731-43-0