Akram Zaatari

Salt Beyoğlu

2 Aralık 2014 – 15 Şubat 2015

Akram Zaatari, Beirut Exploded Views, 2014 Akram Zaatari’nin <i>Beirut Exploded Views</i> [Beyrut Parçalı Görüntüler] (2014) videosundan bir kare
Akram Zaatari’nin Beirut Exploded Views [Beyrut Parçalı Görüntüler] (2014) videosundan bir kare
Lübnanlı sanatçı Akram Zaatari’nin, SALT Beyoğlu’nun üç katına yayılan geniş kapsamlı sergisi, The Uneasy Subject [Rahatsız Edici Konu], 28 Nights and A Poem [28 Gece ve Bir Şiir], Earth of Endless Secrets [Ebedî Gizemler Toprağı] ve Time Capsule [Zaman Kapsülü] gibi önemli projelerinden işleri bir araya getirir. Sanatçının 2014 tarihli Beirut Exploded Views [Beyrut Parçalı Görüntüler] videosunu da içeren serginin açılış haftasının yanı sıra sonraki tarihlerde SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da, Letter to a Refusing Pilot [Reddeden Pilota Mektup] (2013) videosunun gösterimi yapılacak.

SALT Beyoğlu’nun katlarında üç ayrı temada sunulan sergi, sanatçının 1998’den 2014’e farklı dönemlerde ürettiği proje ve işlerinin, inceledikleri meseleler bağlamında aynı mekânda bir arada görülmesine olanak tanır.

Üçüncü katta, Zaatari’nin, bedensel duruş ve hareketleri bir dil olarak değerlendirdiği işleri bulunur. Bunlardan biri olan Another Resolution [Bir Başka Çerçeve] (1998) adlı ilk video enstalasyonu, fotoğraf çekimlerindeki tipik pozlara dair bir yeniden canlandırmadır. SALT Beyoğlu’ndaki bütünlüklü ve kompleks enstalasyon, işin daha önce nadiren sunulduğu formatta 12 duvar projeksiyonundan oluşur. Sanatçının, sadece bedensel hareketler ve akıllı telefonlarla iletişim kurulan kıyamet sonrası bir şehri andıran Beirut Exploded Views [Beyrut Parçalı Görüntüler] (2014) videosu da bu kattadır.

Zaatari’nin fotoğraf arşivleri üzerine yürüttüğü araştırmalarına odaklanan ikinci katta iki önemli iş yer alır. Yerel fotoğrafçılık konulu araştırmalarının ayrıntılı bir sunumu niteliğindeki On Photography, People and Modern Times [Fotoğraf, İnsanlar ve Modern Zamanlar Üzerine] (2010), daha sonra Beyrut’ta bulunan Arab Image Foundation’ın Orta Doğu kaynaklı fotoğraf koleksiyonunu oluşturmuştur. 28 Nights and A Poem [28 Gece ve Bir Şiir] (2006-2014) ise, sanatçının bir kazı alanı olarak ele aldığı bir fotoğraf stüdyosunda çekilmiş fotoğraf, film ve videoları sunan çoklu medya bir enstalasyondur.

Birinci katta Zaatari’nin, nesnelerin gizlenmesi ve ortaya çıkarılması bakımından bir metafor olarak kazı eylemlerini, yani arkeoloji ile tezatlarını irdeleyen işleri sergilenir. dOCUMENTA 13 (2012) için gerçekleştirdiği Time Capsule [Zaman Kapsülü] projesinden sergiye dâhil edilen işler, sanatçının bu ilgi alanlarına yönelik araştırmalarının bir çerçevesi niteliğindedir. Zaatari’nin, Osman Hamdi Bey’in 1887’deki Sayda kazılarına odaklı yeni araştırmasının bir sunumu mekânın girişinde konumlanır. Bu enstalasyon, aynı konudaki yeni üretimlerine temel olacak söyleşiler ve kilit belgeler içerir. Zaatari’nin 2014’te, Boğaziçi Üniversitesi’nde katıldığı Boğaziçi Chronicles konuk sanatçı programının bir parçası olarak başlattığı araştırma, daha sonra SALT tarafından geliştirilmiştir.
 
Zaatari, serginin açıldığı 2 Aralık Salı günü saat 19.00’da SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da, Letter to a Refusing Pilot [Reddeden Pilota Mektup] adlı işi üzerine, bu videonun gösterimini de içeren bir konuşma yapacak.


Akram Zaatari tamamı kazı çalışmaları, politik direniş, eski militanların yaşamı, gücü tükenmiş bir sol hareketin mirası, erkekler arasında yakın ilişkiler, savaş zamanlarında görüntülerin dolaşımı ve zaman kiplerinin kaybolmuş, bulunmuş, gömülmüş, ortaya çıkarılmış veya başka bir nedenle gönderildiği adrese ulaşması gecikmiş mektuplara özgü oyunlarıyla ilişkili; birbiriyle bağlantılı bir dizi tema, konu ve pratiğin izini süren 40’tan fazla video, bir düzine kitap ve sayısız fotoğraf enstalasyonu üretti.

Zaatari, Beyrut’un güncel sanat ortamının biçimsel, entelektüel ve kurumsal altyapısının gelişiminde belirleyici bir rol oynadı. İç savaşın ardından köklü bir yapılandırma geçiren Lübnan televizyon endüstrisindeki coşkulu ancak kısa ömürlü deneysel dönemde öne çıkan az sayıda genç sanatçıdan biri oldu. Bölgedeki fotoğraf araştırma ve çalışmalarına yönelik, sanatçı odaklı bir organizasyon olan Arab Image Foundation’ın kuruluşunda yer aldı; muhafaza ve arşiv pratikleri alanındaki geniş çaplı söylemlere ilkeli ve değerli katkılarda bulundu.

2012’de dOCUMENTA 13’e katılan sanatçı, 2013 Venedik Bienali’nde Lübnan’ı temsil etti.


Bu sergi, Zaatari’nin 2011’de aldığı Yanghun Ödülü’nün (Kore) mali desteğiyle gerçekleştirilmektedir.