I decided not to save the world
[Dünyayı kurtarmamaya karar verdim]

4 Kasım 2011 – 8 Ocak 2012

4 Kasım - 8 Ocak
Tate Modern Level 2 Gallery

20 Mart - 20 Mayıs
SALT Beyoğlu
Görünürde küçük olan jestler ve tuhaf eylemler, bu sergideki işleri birbirine bağlıyor. Mounira Al Solh, Yto Barrada, Mircea Cantor ve sanatçı kolektifi Slavs and Tatars günlük hayata oyuncu müdahaleler tasarlıyor; sosyal keşif ve yorumu mizah ve ironiyle birleştirerek düşünme alışkanlıklarımızı bozuyorlar. Çalıştıkları özgül bağlamlardan ortaya çıkan işlerin kaygısız yaklaşımının altında sanatçıların derin sosyo-politik anlayışları yatıyor.

Serginin başlığı, küçük bir çocuğun tek bir karede “I decided not to save the world” [Dünyayı kurtarmamaya karar verdim] deyişinden oluşan Mircea Cantor’un 2011 tarihli, aynı adlı videosundan geliyor. En basit ifadelerin altındaki karmaşıklığı simgeleyen bu iş, Cantor’un güncel endişeleri basit ve dolaysız jestlerle ele alışının tipik bir göstergesi.

Yto Barrada, yaşadığı ve çalıştığı Fas’ın Tanca şehrindeki özgül bağlamdan beslenen işlerinin oyuncu doğasıyla biliniyor. Bu sergi kapsamındaki heykel, manifesto ve filmden oluşan işleri, mizah ve alay üzerinden sanatçının ülkesindeki modernleşme sürecini konu alıyor.

Mounira Al Solh, 2006 yapımı Rawane’s Song [Rawane’nin Şarkısı] adlı otobiyografik video işinde, önceki jenerasyonlardan gelen Beyrut sanatçılarının gölgesinde Lübnan savaşlarına dair iş üretme uğraşılarını esprili ve zekice ele alıyor. Sanatçı, ironik bir şekilde, tam da sakınmak istediği konulardan bahsetmiş oluyor.

Slavs and Tatars’ın sanat pratiği ise, “eski Berlin Duvarı’nın doğusundan Çin Seddi’nin batısına” şeklinde sınırladıkları bölgeyi incelemekten oluşuyor. Metin bazlı işleri birçok farklı kaynaktan geliyor ve çift anlamlı sözler, yanlış çeviriler, dil engelleri ile Doğu ve Batı arasındaki ikiye bölünmüşlük gibi kavramların üzerine gidiyor.

Küratörler: Duygu Demir ve Kyla McDonald

Bu sergi Tate Modern, Londra ve SALT, İstanbul arasında bir işbirliğidir.

Yto Barrada, 1971’de Paris’te doğdu. Tanca’da yaşıyor ve çalışıyor.
Mounira Al Solh, 1978’de doğduğu Beyrut’ta yaşıyor ve çalışıyor.
Mircea Cantor, 1977’de Bihor’da doğdu. Paris’te yaşıyor ve çalışıyor.
Avrasya’ya candan bağlı Slavs and Tatars, polemik ve yakınlıkların kolektifi!