SALT'ta Araştıranlar

Salt Galata

24 Mayıs 2018 16.00 – 18.00

Saltarastirma 2017 Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT Araştırma, 2017
Fotoğraf: Mustafa Hazneci, SALT Araştırma, 2017
SALT Araştırma’dan modern ve güncel sanat, mimarlık ve tasarım, şehircilik, sosyal ve ekonomik tarih alanlarından öğrenci, akademisyen ve araştırmacıların yanı sıra çeşitli disiplinlerde çalışmalar yürüten kullanıcılar başta olmak üzere yılda 47 bin kişi yararlanıyor. Kurumun 110.000 yayınlık koleksiyonuna, arşiv koleksiyonlarından saltresearch.org’da çevrimiçi erişime açılan 1.750.000’den fazla belge eşlik ediyor.

SALT’ta Araştıranlar sunum serisi, bu koleksiyonlar ve mekânsal olanakların hazırlık ve üretimine destek olduğu içeriklerin kamuya açılmasını amaçlıyor. Davetli araştırmacıların çalışmalarını ayrıntılandırarak katılımcılarla karşılıklı değerlendirmeler yapacağı buluşmalar belirli aralıklarla devam edecek. Bu sayede, hem kullanıcılar arası görüş alışverişi hem de kurumun kullanıcılarıyla birlikte öğrenmesine imkân tanıyan bir ortam sağlanacak.

Herkesin katılımına açık olan programın dili Türkçe’dir.

24 MAYIS SUNUMLARI
16.00-16.20 Sevcan Tiftik
“Ayşe Kulin, Murathan Mungan ve Hasan Ali Toptaş Metinleri Heteronormativitenin Neresinde?”

16.20-16.40 Gonca Türgen
“Taşranın Sıkıntısı ve Büyük Şehrin Melankolisine Potansiyelleri Bağlamında Nuri Bilge Ceylan Sinemasından Bakmak”

16.40-17.00 Semih Sefer
“19. Yüzyıl İstanbul’unda Levanten-Banker Aileler: Lorando ve Tubiniler Örneği”

17.00-17.10 Ara

17.10-17.30 Özge Topçu
“İstihale Müzesi: Türk Modernitesi’nde Aşkınlığın Görsel Temsiliyeti”

17.30-18.00 Yuvacan Atmaca
“Mimarlıkta Biçimlenme Sorunsalı: Sinop Sur Duvarı Üzerinden Bir Tartışma”

Sevcan Tiftik Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden “Karşılaştırmalı Queer Okumalar: Kulin, Mungan ve Toptaş Metinlerinde Queer Potansiyeller” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Genel Sosyoloji ve Metodoloji doktora programına devam ediyor. 2017’den bu yana Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor ve üç yıldır hakemli akademik dergi KaosQueer+‘ın yayın kurulunda yer alıyor.

Gonca Türgen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kültürel İncelemeler alanında yüksek lisansını tamamladı. Başlıca araştırma alanlarını kültürel analiz, film çalışmaları, kent sosyolojisi ve uluslararası göç oluşturuyor.

Semih Sefer İstanbul Üniversitesi Yakınçağ Tarihi Programı’ndan “Osmanlı Devleti’nde Faaliyet Gösteren Banker Lorando ve Tubini Aileleri” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Aynı üniversitede doktora programına devam ediyor.

Özge Topçu Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Bileşik Sanatlar Programı’ndan mezun oldu. Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle’de eğitim aldı. 2014’te İstanbul’daki Hush Gallery’de İstihale Buhranı sergisini, 2016’da Pilot Galeri’de Deniz Aktaş ile Açık Sehir sergisini gerçekleştirdi. Rotary Sanat Yarışması ve Sınırlar Yörüngeler gibi çeşitli ulusal yarışmalarda ödül aldı.

Yuvacan Atmaca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda yüksek lisans eğitiminin ardından 2017’de “Mimarlıkta Biçimlenme Sorunsalı: Sinop Sur Duvarı Üzerinden Bir Tartışma” başlıklı doktora çalışmasını tamamladı.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE