2020 SALT Araştırma Fonları dağıtıldı

Saf Sunum Saltgalata 2019 SALT Araştırma Fonları Sunumları
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
2019 SALT Araştırma Fonları Sunumları
Fotoğraf: Mustafa Hazneci
SALT Araştırma Fonları’yla bu yıl, Türkiye’de sosyal ve ekonomik tarih ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat konulu 114 başvuru arasından seçilen sekiz projenin her birine 15.000 TL değerinde destek veriliyor. İki sanat araştırmasının fonlarını, Türkiye’deki sanat ve kültür platformlarının gelişimine sürdürülebilir bir katkı sunmayı amaçlayan, ABD merkezli CultureIst sağlıyor.

Projelerin bulguları, Doç. Dr. Alev Erkmen (Yıldız Teknik Üniversitesi), Dr. Bora Gürdaş (Hacettepe Üniversitesi) ve Prof. Dr. Alp Yücel Kaya (Ege Üniversitesi) ile SALT’tan Farah Aksoy ve Lorans Tanatar Baruh’tan oluşan seçici kurulun katılımıyla yapılacak sunumlarda ele alınacak. Herkese açık program, Ocak 2021’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Özgün yaklaşımlar sunan, yeni bilgi üretimine katkı sağlayan, yeni kaynakları görünür kılan, disiplinlerarası ve katmanlı projelere yönelik olan SALT Araştırma Fonları, 2013’ten bu yana her yıl dağıtılmaktadır.

PROJELER HAKKINDA

Mert Daban
“Osmanlı Ankara’sına Sürgünler (1895-1912): Şehir-Sürgün İlişkisi Açısından Bir Yaklaşım”

1895 ve 1912 yılları arasında Ankara’ya sürgün gönderilen kişi ve topluluklar üzerinden vilayetin fiziksel, sosyal ve kültürel yapısıyla imkânlarını irdeleyen bir araştırma.

Kıvanç Kılınç, Gülsüm Baydar, Ahenk Yılmaz
“Gecekondunun ‘Modern’le İkamesi: İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Konutları (1979)”

Gecekondulara “modern” bir alternatif olarak nitelenen İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Konutları örneği üzerinden yaşam-mekân ilişkisine odaklı; projenin ardındaki aktörleri, konutların plan tiplerini, mimari tasarımın öngördüğü aile yaşamıyla açık yaşam kullanımlarını inceleyen bir araştırma.

Emirhan Özay
“Sessiz Özgürleşme: Ladino Basında Boykot, Millî İktisat ve Osmanlılaşma Meselesi (1913-1914)”

Osmanlı Yahudi seçkinlerinin millî iktisat politikalarına verdiği desteğin cemaat içi tartışmalarını, 1913-1914’te Rum esnafa uygulanan iktisadi boykotun arka planı eşliğinde ortaya çıkarmayı amaçlayan bir araştırma.

Şerif Süveydan
“Antakya’nın 1960-1990 Arası Kentsel Gelişiminde Bir Mimarın Rolü: Vilyam Azaroğlu”

Antakya’yı apartmanla tanıştıran ve 1957’den 1990’a şehir ve yakın çevresinde çoğu bugüne ulaşamamış yüzlerce binayı tasarlayan Vilyam Azdaroğlu’nun mimari pratiği üzerine yarı biyografik bir araştırma.

Faruk Can Ünal
“Türkiye’de Yazlık ve Dinlenme Kültürünün İlk Örneklerinden Biri Olarak Bayramoğlu”

1950’ler sonrasında yazlık ve dinlenme kültürünün toplumda yer edinmesiyle İstanbul’a yakın konumda bulunan Bayramoğlu’nun yazlık yerleşim yeri olarak ortaya çıkışını, gelişimi ve dönüşümünü mimari bağlamda değerlendiren bir araştırma.

Nora Tataryan
“Geç Osmanlı’da Bir Kültürel Üretim Mekânı Olarak Salonlar”

II. Meşrutiyet sonrasında çoğunlukla edebiyat alanında faaliyet gösteren kadınların kurduğu salonları, dönemin düşünce akımlarının ortaya çıktığı ve Türkiye’deki feminist hareketin tohumlarının atıldığı mekânlar olarak inceleyen bir araştırma.

CultureIst Fonları

Gülay Acar Göktepe
“İzmir’in Sosyal Yaşamında Bir ‘Cennet Kapısı’: Göktepe Piyano Salonu (1952-1957)”

1952’de özel bir mülkün üst katında açılan ve İzmir’in ilk konser salonu özelliğini taşıyan Göktepe Piyano Salonu’nun şehrin sosyal yaşamına etkilerinin izini süren
bir araştırma.

Mert Sarısu
“Kayıp Bir Avangardın İzinde: Darbeler Arası Sanat ve Toplumsal Hareketler”

12 Eylül’e varan süreçte, demokratik mücadelenin sorunlarına sanatla cevap üretmeye çalışan ve dönemin ruhuyla çelişkilerini barındıran Halkın Dostları (1970-1971), Militan (1975-1976) ve Sanat Emeği (1978-1980) dergilerinin sanat tartışmaları ve toplumsal hareketler temelinde konumuna dair bir araştırma.
PAYLAŞ