KAZI VE YÜZEY
DENİZ GÜL

ARDIŞIK II

SALT GALATA

13 NİSAN – 13 HAZİRAN 2021

Gorsel Image 1 Klavuz S 2016 2021 Deniz Gül’ün <i>Klavuz</i> serisinden “S” (2016-2021)
Sanatçının izniyle
Deniz Gül’ün Klavuz serisinden “S” (2016-2021)
Sanatçının izniyle
Kat -1, Giriş Katı, Kat 1

Sözcüklerin çok yönlülüğü ve çeviri çalışmaları üzerine araştırmalar yapan sanatçı Deniz Gül, dil kavramına bir sanat biçimi olarak ilgi duyar. Pratiğinin temel unsurları olan metin, heykel ve enstalasyonları -bir his, fikir ya da rastlantının canlandırılması gibi- sesten yola çıkarak söz, nesne ve eylemleri dile getirmeye odaklanır. Gül’ün, Ardışık programı kapsamında SALT Galata’nın üç katına yayılan Kazı ve Yüzey sergisi, dilin araçsallaştırılması ve sözcüklerin katıksız anlamlar barındırması fikrine karşı önermeler geliştirir. Ekonomik, ekolojik ve toplumsal kriz zamanlarında dili daha etkin hâle getirmenin yollarını arayan sanatçı, işlerini kâğıt, dijital ekran, web sayfası ve zemin gibi insanın sürekli temasta olduğu bir dizi yüzeye dağıtır. Bu bakımdan Kazı ve Yüzey, doğrudan ve eksiksiz bir iletişim ortamı yerine, çok boyutlu ve etkileşimli bir ifade ortamı meydana getirir.

Gül’ün bir kayıt stüdyosunda seslendirdiği Tavlamalar (2021) performansında, bir sözcüğün diğerini çağırması, kendi deyişiyle “tavlaması” sonucu kurulan söz öbekleri vardır. Sesin sesi, sözün sözü çağırdığı okuma, bazen bir karalamayı, bazen de bir şiiri andırır.

Sanatçıya göre dil, daima yeni baştan yapılanmakta olan bir kurgu, sınırları sürekli müzakere edilen bir coğrafyadır. Yazma eylemini de sözün değişip dönüştüğü, kuralsız bir oyun alanı olarak tarif eden Gül, Klavuz (2016-2021) işinde Türkçe yazım kılavuzunu satır satır tarayarak çağrışımlara dayanan ve mutlak bir anlama ulaşma çabası olmayan yazılı müdahalelerde bulunur.

Gül’ün çeşitli ülkelerde çektiği kısa videolardan kesitler içeren Kartpostal (2017-2020), SALT Galata’daki bilgilendirme ekranlarının günlük akışına sızar. Gündeliklik ve sıradanlığı bir görsel alfabe fikri üzerinden düşünen bu hareketli görüntüler, aynı zamanda, bir dönem kartpostalla dolaşıma giren fikir ve estetiğin internet ortamında yeniden yorumlanmasına dair mütevazı bir denemedir.

Sanatçının Daire Düz (2021) işi, “Söylemek yapmaktır” önermesinden hareketle, dilin betimlemeler yapıp olguları saptamanın yanı sıra, bir edim gerçekleştirdiğini de ortaya koyan “söz eylem kuramı”ndan temel alır. Fiziki bir yapının kurulması, parçalara ayrılarak dağıtılması ve tekrar kurulmasına dayalı performans, hem gerçekte hem de mecazen yıkım, inşa ve yeniden inşa arasında gidip gelen döngüyü inceler.

SALT’ın Çalışma Grupları kapsamında Ekim 2020’de, Gül’ün bir grup katılımcıyla yürüttüğü atölye ile ilk adımları atılan antoloji projesi Çeviri‘nin kolektif çalışmaları da, Kazı ve Yüzey sergisi paralelinde devam edecek. Dil ve çeviriye ilişkin sorunlar, kamusallık, postkolonyal perspektif, feminizm, kuir düşünüş, yeni materyalizm, direniş biçimleri, teknoloji ve veri kullanımı konularında Gül ve projeye davet ettiği sanatçı, küratör, yazar, çevirmen ve akademisyenler tarafından Türkçeye çevrilen metinler, sanatçı konuşmaları ve sunum-performanslar çevrimiçi ortamda derlenerek Kazı ve Yüzey eşliğinde erişime açılacak.

SALT’tan Amira Akbıyıkoğlu ve Farah Aksoy tarafından hazırlanan ve sanatçılar Barış Doğrusöz, Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu ile Fatma Belkıs ve Onur Gökmen’in sergilerinden oluşan Ardışık programı 2021 yılı boyunca SALT Galata’da devam edecektir.

SAHA tarafından desteklenen Ardışık, SALT Galata’nın ardından, L’Internationale üyesi kurumlardan Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (Varşova) ve M HKA, The Museum of Contemporary Art’ın (Antwerp) 2021-2022 programları kapsamında sunulacaktır.
Çeviri (2020-devam ediyor) projesine destek verenler
Seçki ve son okuma: İpek Altun, Hakkı Kaan Arıkan, Kerem Ozan Bayraktar, Derya Bayraktaroğlu, Deniz Gül, Kevser Güler, Matt Hanson, Aslı Seven, Ezgi Tok

Çevirmenler: Refik Akgün, İpek Altun, Hakkı Kaan Arıkan, Ari Büyüktaş, Jorela Karriqi, Rana Kelleci, Eda Kurç, Gülşah Mursaloğlu, Merve Pehlivan, İpek Şahinler, Efsun Ecem Üçkardeş, Merve Ünsal
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE