Salt'ın Yeni Görsel Kimliği

Salt’ın kurucusu Garanti BBVA ile birlikte konumlandığı yeni kurum kimliği, sabit bir imza işlevi üstleniyor.

Yetkin Başarır’ın tasarladığı yeni Salt işaretinde, kurumun adını oluşturan harfler ortak bir çizgiden doğuyor. Çizginin devinimi, Salt’ın deneysel, izleyici tarafından tamamlanmaya açık yapısına gönderme yaparak yeni yorum ve soruları tetikleyen bir görsel kimlik unsuruna dönüşüyor.

Salt’ın yeni işareti, sergiler ve programlar kapsamında geliştirilecek iletişim çalışmalarında bir sabit olarak yer alacak.
Kraliçe Kimlik Programı (2011-2021) Hakkında

Salt’ın kimlik programı, kurumun ilk on yılı boyunca Kraliçe yazı tipiyle yürütüldü.

New York’ta bulunan Project Projects (bugünkü adıyla Wkshps) tarafından tasarlanan Kraliçe, zaman içerisinde anlamının geliştirilmesine imkân tanıyan açık bir sistem önerdi. Kurumun izi, S-A-L-T harflerine yönelik yazı karakteri üzerinden oluşturuldu. Salt’ın ilk on yılı boyunca bu dört harfin belirli aralıklarla davetli tasarımcılar tarafından Salt programları ve dönemsel konulara göre yeniden yorumlanmasıyla kurum kimliği düzenli olarak güncellendi.

Vasıf Kortun, “Salt ve Yeni Yazı Karakteri Kraliçe”, 2013
Aslı Altay, “Kraliçe Tipografi Sistemi” [Bak kim var? Konuşmaları], 2021