Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi]

L'Internationale

2023 03 23 L Internationale 2 L’Internationale sunumları, Varşova Modern Sanat Müzesi (Polonya), Mart 2023
Fotoğraf: Marta Ejsmont
L’Internationale sunumları, Varşova Modern Sanat Müzesi (Polonya), Mart 2023
Fotoğraf: Marta Ejsmont
Avrupa’nın önde gelen müzeleri, sanat kurumları ve araştırma merkezlerini bir araya getiren L’Internationale konfederasyonu, Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi] projesinin çalışmalarını başlattı.

Salt’ın 2013’ten bu yana Türkiye’deki tek üyesi olduğu L’Internationale, önümüzdeki dört yıl boyunca, Avrupa Birliği’nin Creative Europe programı tarafından desteklenen Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi] (2023-2026) projesini hayata geçirecek. Proje kapsamında, konfederasyonda L’Internationale Association ile birlikte 14 kurum (Museo Reina Sofía, İspanya; MACBA, İspanya; M HKA, Belçika; MSN, Polonya; Salt, Türkiye; Van Abbemuseum, Hollanda; MSU, Hırvatistan; Haus der Kulturen der Welt, Almanya; HDK-Valand, İsveç; NCAD, İrlanda; ZRC SAZU, Slovenya; Institute of Radical Imagination, İtalya; Tranzit.ro, Romanya; Visual Culture Research Center, Ukrayna) ve iki partner kurum (IMMA, İrlanda ile WIELS, Belçika) yer alacak.

Museum of the Commons [Müşterekler Müzesi], günümüz toplumlarının karşı karşıya olduğu temel meselelerle ilintili üç tematik başlığı odağına alıyor. Climate [İklim] başlığı, gezegen ölçeğinde yaşanan iklim krizinin yanı sıra kurumsal, sanatsal ve kültürel pratiklerin ve süreçlerin sürdürülebilirliği ile politika, toplum, kültür ve yaşam biçimlerini ekolojik açıdan dönüştürmenin aciliyeti gibi meseleleri ele alıyor. Situated Organizations [Yerleşik Kurumlar] başlığı, karmaşık sosyal ağlar ve ekosistemdeki aktörler olarak müzelerin ve sanat kurumlarının rolünü sorgularken bu kurumları demokratikleştirmenin, daha açık, kapsayıcı ve faydalı hâle getirmenin yeni yollarını araştırıyor. Past in the Present [Günümüzdeki Geçmiş] ise, hem tarihsel hem de güncel açıdan çevresel ve sömürgeci şiddetin kalıcılığını ve uzun süreli etkilerini araştırıyor; yerel ve müşterek tarihlerimizin güncel kimlikleri, politikaları, toplumları ve kültürleri oluşturan rolüne odaklanıyor. Böylece, sanat ve kültürün iyileşme, yeniden yapılanma ve onarım süreçlerinde stratejik araçlar olarak ele alınması hedefleniyor.

Bu tematik başlıklar; sergilerden gezici okullara, misafir sanatçı programlarından topluluk atölyelerine kadar L’Internationale faaliyetlerinin içeriğine rehberlik ediyor. Sürdürülebilir kültürel üretime yönelik güncel modellerin keşfedilmesini; ekolojik, toplumsal ve sanatsal dönüşümü destekleyen ortak üretimin yeni formları için çerçeveler önerilmesini sağlıyor. Konfederasyon, küresel çatışmaların etkisinde yaşayan sanatçıları, kültür çalışanlarını ve mültecileri doğrudan desteklemek üzere Avrupa kurumları arasında uluslararası dayanışmayı teşvik ederek, hem kültür endüstrisinin hem de genel olarak toplumun gelecek kazanımlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Logos And Disclaimer
PAYLAŞ