Salt'tan 2023'te altı araştırma projesine fon desteği

4 Yesil Cay Yapraklarnn Fabrikada Kurutulmas Çay yapraklarının fabrikada kurutulması, Rize, tarihi bilinmiyor
Salt Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi
Çay yapraklarının fabrikada kurutulması, Rize, tarihi bilinmiyor
Salt Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi
Salt Araştırma Fonları’yla bu yıl, Türkiye’de kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası sanat, mimarlık ve tasarım konulu 98 başvuru arasından seçilen altı projenin her birine 20.000 TL’lik fon desteği sağlanıyor.

Prof. Dr. Gülhan Balsoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Doç. Dr. Ayşe Erek (Kadir Has Üniversitesi), Dr. Bilge İmamoğlu (TED Üniversitesi), Sezin Romi (Salt) ve Lorans Tanatar Baruh’tan (Salt) oluşan seçici kurulun belirlediği araştırma projelerinin bulguları, Aralık ayında gerçekleştirilecek sunumlarla tartışmaya açılacak.

2013’ten bu yana her yıl dağıtılan Salt Araştırma Fonları’yla, disiplinlerarası ve çok yönlü yaklaşımları öne çıkan, saha araştırmalarına yönelik yaratıcı yöntemler sunan ve toplumsal, kültürel, kentsel hafızaya katkı sağlayan projeler destekleniyor.

Birlikte öğrenme ve tartışmaya yönelik özgün araştırmalara alan açmayı amaçlayan Salt Araştırma Fonları’nın onuncu yılı kapsamında, konuşmalar ve Salt Blog’da yayımlanacak yazılar aracılığıyla 2013-2022 yıllarında desteklenen araştırmaların çıktıları yeniden ele alınacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Salt Araştırma Fonları 2023 Projeleri

1960’lardan 1980’lere Toplumsal Hareketler Performans Arşivi
Sevi Bayraktar

İki darbenin etkisi altındaki İstanbul’da cereyan eden toplumsal hareketlerin eylem repertuvarı içerisinde sanatın ve sanatsal performatif araçların neler olduğu, nasıl kullanıldığı, ne tür etkiler yarattığı ve nasıl aktarıldığını inceleyen disiplinlerarası bir araştırma.

Kentte Hayvan Emeği: Dersaadet Tramvay Şirketinin Atları
Mustafa Emir Küçük

1871-1914 yıllarında Dersaadet Tramvay Şirketi bünyesindeki atların yaşam alanlarını ve salgın hastalıklar ile hem sayıları hem de görünürlükleri gittikçe artan atların İstanbullularla etkileşimini ele alan bir inceleme.

Madde ve Reaksiyon: 20. Yüzyılda Hızla Sönen Bir Kent İdeali ve Balya Madeni
Suzan Pektaş, Öykü Önal

20. yüzyıl başında Balıkesir’in Balya ilçesinde yabancı sermayeyle sürdürülen ve 1939’da sona eren madencilik faaliyetinin, ilçenin doğasını, ekonomisini, toplumsal yapısını nasıl dönüştürdüğünü sanat pratiği üzerinden eleştirel bir bakış ile ele alan bir araştırma.

Yenilikçi Sanat Arayışında Bir “Serbest Kürsü”: Yeditepeli Ressamlar ve Yazarlar (Yeditepe Dergisi 1950-1960)
Büşra Sokur

Yeditepe Dergisi’nin ilk on yılının (1950-1960) odağında ressam ve edebiyatçı dostlukları ile ortamları üzerinden kolektif düşünce ve sanat iklimini irdeleyen bir araştırma.

Saraydan Sonra, Otelden Önce: Şeref Stadı Havuzu ve Çırağan’da 50 Yaz (1937-1986)
Ozan Torun

Ekim 1937’den Eylül 1986’ya İstanbul’da su sporlarının, yüzme deneyimlerinin ve yaz eğlencelerinin mekânı Çırağan’daki Şeref Stadı Havuzu’nun kentsel hafızadaki yerini belgeler ve tanıklıklar ışığında inceleyen bir belgesel araştırması.

Çay Tarımında Tekniğin Dönüşümü ve İş Birliği İlişkilerinin Sınırları
Ayça Yüksel

1959’da Artvin’de kurulan, yerel iş birliği ilişkilerinin bir parçası olan Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin toplumsal ilişkileri, Hemşin kültürünü ve ekolojiyi şekillendirmedeki rolünü, çay bitkisinin üretim ve işleme sürecinde kullanılan alet ve makinelerin peşine düşerek aktaran etnografik bir araştırma.
PAYLAŞ