Cumhuriyet'­in 100. Yılı

Salt Galata, Salt Beyoğlu

2 Ankara Kz Lisesi 1930lar 1 Ankara Kız Lisesi, 1930’lar
Salt Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi
Ankara Kız Lisesi, 1930’lar
Salt Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin karmaşık tarihi ve göz ardı edilen hikâyelerini çeşitli programlarla gündeme getiren Salt, Cumhuriyet’in 100. yılında sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi alanlarında erişime sunduğu arşivler üzerinden kurgulanan konuşmalar ve film gösterimleri gerçekleştiriyor. Farklı alanlardan akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan programa Salt Blog’da yayımlanacak bir yazı dizisi eşlik ediyor.

20. yüzyıl Türkiye’sinin tarihini ve toplumsal dönüşümleri yansıtan yerel örnekleri odağına alan programda, sanat tarihi yazımından sanat eğitiminin geçirdiği dönüşümlere, Maârif Vekâleti (bugünkü adıyla Millî Eğitim Bakanlığı) öğretmenlerinden mimarlık fakültelerindeki eğitim ortamına, Türkiye’nin yüzyıllık toplumsal ve kültürel birikimi değerlendirilecek. Kişiler ve kurumlar üzerinden yapılacak okumalarla ulus devlet kurma süreci ve sonrasındaki süreklilik ve kopuşlar irdelenecek. Program ile tarih yazımı, öğretim ve eğitimin toplumdaki dönüştürücü rolü gibi konuların çok yönlü ve disiplinlerarası bakış açılarıyla ele alınması amaçlanıyor.

PROGRAM

Konuşma: “Erken Cumhuriyet’te Ekonomi ve Toplumsal Yapı, 1923-1946”
Zafer Toprak

9 Mayıs Salı, 18.30
Salt Galata, Atölye II-III

Konuşma: “Türkiye’de Nüfusun Seyri: Değişen Toplumun İzinde”
Didem Danış

19 Eylül Salı, 18.30
Salt Galata, Atölye II-III

Gösterim ve Konuşma: “Sahnedeki Tutku”
25 ve 28 Ekim
Salt Beyoğlu, Açık Sinema

Konuşma: “Enstitüler ve Bir Fikrin Toplumsal İnşası: Geçiş Yıllarında Cumhuriyet’in Eğitim Yoluyla Tesisi”
Elif Ekin Akşit
9 Kasım Perşembe, 18.30
Salt Galata, Atölye II-III
PAYLAŞ