Cumhuriyet'in 100. Yılı
Konuşma: "Enstitüler ve Bir Fikrin Toplumsal İnşası: Geçiş Yıllarında Cumhuriyet'in Eğitim Yoluyla Tesisi"
Elif Ekin Akşit

Salt Galata

9 Kasım 2023 18.30

1 Ismet Pasa Kz Enstitusu İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nde yemek dersi
Salt Araştırma, Eğitim Arşivi
İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nde yemek dersi
Salt Araştırma, Eğitim Arşivi
Atölye II-III

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı kapsamında, 20. yüzyıl Türkiye’sinin ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşümlerini çok yönlü okumalarla ele alan program dizisi devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Ekin Akşit, konuşmasında Türkiye’nin kuruluş döneminde Cumhuriyet fikri ve değerlerini topluma yaymak amacıyla benimsenen eğitim stratejilerini değerlendirecek. Önce Ankara’da, ardından diğer Anadolu şehirlerinde okul ve enstitülerin uyguladığı modern eğitim yöntemlerinin yanı sıra, bu kurumların Cumhuriyet değerlerini benimseyen öğretmenlerin yetişmesi ve toplumsal dönüşümü hızlandırmadaki etkisini irdeleyecek. Özellikle enstitüler sayesinde yetkinlik kazanarak toplumun aktif üyeleri hâline gelen kadınların, tüm bu değerlerin somutlaşmasında, toplumsal cinsiyet eşitliğinde ve modern bir toplum inşasında oynadıkları role odaklanacak.

9 Kasım Perşembe günü saat 18.30’da Salt Galata, Atölye II-III’te gerçekleştirilecek program herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.

Elif Ekin Akşit, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden emekli öğretim üyesidir. Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezi dergisi fe: feminist eleştiri dergisinin eş editörüdür. Araştırma alanları arasında modernleşme süreçleri, Türkiye’nin yakın tarihi, Osmanlı İmparatorluğu ile toplum, siyaset ve eğitim tarihi, edebiyat analizi bulunmaktadır. Yakın tarihli bazı eserleri: “Women’s history at crossroads: Quantification of qualitative data and literary analysis, gender equality and space in Battal Ghazi texts”, Diyâr: Journal of Ottoman, Turkish and Middle Eastern Studies, 2023; “Being A Girl in Ottoman Novels”, Childhood in the Late Ottoman Empire and After, ed. Benjamin C. Fortna (Leiden: Brill, 2016); “Ottoman Empire”, The Oxford Encyclopedia of Islam and Women, ed. Natana J. DeLong-Bas (Oxford: Oxford University Press, 2013).
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE