Söyleşi:
Esen Karol, Çağla Özbek ve Turgut Tarhanlı
İpek Duben: Ten, Beden, Ben

Salt Galata

26 Mart 2024 19.00

13 Dub460006 1 <i>Suspended 6</i> [Muallak 6], karışık malzeme, 149,5 x 224,5 cm, 2012-2018 (Fotoğraf: Hadiye Cangökçe)
Salt Araştırma, İpek Duben Arşivi
Suspended 6 [Muallak 6], karışık malzeme, 149,5 x 224,5 cm, 2012-2018 (Fotoğraf: Hadiye Cangökçe)
Salt Araştırma, İpek Duben Arşivi
Atölye II-III

Salt, sanatçı İpek Duben’in 1980’lerden günümüze pratiğine odaklanan yeni yayını İpek Duben: Ten, Beden, Ben kapsamında bir söyleşi düzenliyor. Kitabın tasarımcısı Esen Karol ve çevirmeni Çağla Özbek ile Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın bir araya geleceği söyleşide, yayının oluşum süreci ve Duben’in üretimi üzerinden sanatsal ifade özgürlüğü ele alınacak.

Esen Karol, sanatçı ile kitabın tasarımı vesilesiyle başlayan tanışıklığını aktaracak. Kitabı yayıma hazırlayan Vasıf Kortun’un Duben ile gerçekleştirdiği “Benim Hikâyem” başlıklı söyleşiyi okuyarak sürece başlayan tasarımcı, söyleşiden öğrendiklerini, sanatçının arşivindeki belgelerle yayının içeriğini nasıl eşleştirdiğini ve Duben’in sanatçı kitabı pratiğine dair görüşlerini paylaşacak. Çağla Özbek, sanatçının farklı coğrafyalar arasında dil ve sanat tarihi bağlamında kurduğu denkliklere odaklanacak. Dilsel denkleştirme ya da yaratıcı yeniden okuma edimi olan çevirinin görsel sanatlar alanında ne gibi dönemeçlerden geçtiğine değinecek. Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ise hukuk, sanat ve imge üçgeni bağlamında Duben’in pratiğini ele alacak. Duben’in işlerinde sıklıkla değindiği göç ve kimlik kavramlarına, tekrar ettiği imgelere, sanatsal yaratıcılık ve düşünce özgürlüğü açısından yaklaşacak. Sanatı bir ifade biçimi olarak değerlendiren Tarhanlı, Duben’in işlerinin toplumun hukukla ilişkisini yansıtmadaki etkisini tartışacak.

Program herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.

Esen Karol, Fulbright bursuyla Pratt Institute’ta iletişim tasarımı üzerine aldığı yüksek lisans eğitimini, okunaklılık/okunabilirlik sorunsalına yoğunlaşan teziyle tamamladı. 1996’da İstanbul’da kurduğu tek kişilik tasarım ofisinde, 2016 yılında hayata geçirdiği çevrimiçi kültürel eleştiri yayını Manifold‘un yanı sıra editöryel çalışmalara ağırlık veriyor.

Çağla Özbek, yazar, araştırmacı ve küratör. Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde tamamlayan Özbek, The New School’da yaratıcı yazarlık (kurmaca); Courtauld Institute of Art’ta sanat tarihi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Görsel sanatlar ile yazılı eserlerin kesişimlerinde somutlaşan yayınlara, araştırma projelerine ve sergilere odaklanan Özbek, düzenli olarak sanat ile edebiyat üzerine yazıyor ve yayınlar hazırlıyor.

Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi. Aynı kurumun İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapıyor. Harvard University’de müzakere alanında ve Princeton University’de uluslararası suçlar konulu projelerde yer aldı. Yurttaşlar Derneği (Helsinki), Uluslararası Af Örgütü–Türkiye, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile Tarih Vakfı’nın kurucularından olan Tarhanlı, insan hakları aktivizmi ve sanat, iş dünyası ve insan hakları, uluslararası insan hakları rejimi konularında yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte; geçmişle yüzleşme, uluslararası çatışmalar ve onarıcı adalet alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Tarhanlı’nın söz konusu alanlarda yayımlanmış altı yayını bulunmaktadır.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE