In Deed:
Certifi­cates of Authenticity in Art

[Sanatta Özgünlük Belgeleri]

Salt Beyoğlu

30 Mayıs – 26 Ağustos 2012

Marcel Duchamp Marcel Duchamp, <i>Tzanck Check</i> (<i>Boîte-en-valise</i>’den detay), 1919/1938
Matbu faksimile, sanatçı eliyle nümeratörle damgalanmış iki renkli ofset litograf, 21x38.2 cm
Francis M. Naumann Fine Art, New York izniyle
© Marcel Duchamp veraseti, 2011, ADAGP, Paris/ARS, New York
Marcel Duchamp, Tzanck Check (Boîte-en-valise’den detay), 1919/1938
Matbu faksimile, sanatçı eliyle nümeratörle damgalanmış iki renkli ofset litograf, 21x38.2 cm
Francis M. Naumann Fine Art, New York izniyle
© Marcel Duchamp veraseti, 2011, ADAGP, Paris/ARS, New York

SALT Beyoğlu, Kat 1Küratörler: Susan Hapgood ve Cornelia Lauf

In Deed: Certificates of Authenticity in Art [Sanatta Özgünlük Belgeleri] sanatçı belgelerinden oluşan bir sergidir. Sanat eserinin el değişimi, yasal düzenlemeleri, mali değeri ve faturası gibi eseri çerçeveleyen, kimi zaman da bizzat onun yerine geçen belgelere odaklanır.

Sanatçı belgeleri, bir eserin kime ait olduğunun ve özgünlüğünün kanıtıdır. Eser bir nesne olabileceği gibi, bir fikirden dahi ibaret olabilir. Belgeler, markalanmış bir ürün olarak, o eserin piyasada yer almasına imkân verir.

Eserin önemi, bir sanat uzmanı için apaçık olabilir ama belgeler, bir nesnenin estetik ve fiziki niteliklerinin o eserin kabulü için her zaman yeterli olmadığına dikkati çeker. Küreselleşmiş, kapitalist dünyamızda belge ve belgenin sanatsal düşünceye tutulumu, sanat eserinin doğası hakkında felsefi bir ifade oluşturmanın yanı sıra ticari bir girişimin de göstergesidir. Hem hukuki hem de varoluşsal manada (ontolojik) önem taşıyan özgünlük belgeleri, sanata yaklaşımı ve sanatçının konumuna dair değişen tutumları en çarpıcı biçimde gösterir.

In Deed: Certificates of Authenticity in Art [Sanatta Özgünlük Belgeleri], resmî görünümlü evraklardan çalakalem yazılmış notlara, son 50 yıldan sanat eserini oluşturan ve çerçevesini tanımlamayan örnekler sergiler. Sergide, yine SALT Beyoğlu’ndaki İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe: 68-89’da işleri yer alan sanatçılardan belgeler de bulunmaktadır.

Susan Hapgood ve Cornelia Lauf’un düzenlediği sergi, De Kabinetten Van De Vleeshal (Middelburg), Fondazione Bevilacqua La Masa (Venedik), Nero HQ (Roma), KHOJ International Artists’ Association (Yeni Delhi), Mumbai Art Room (Bombay) ve The School of the Art Institute of Chicago’yu (Illinois) gezmektedir. Sergiye, Lorenzo Benedetti, Martha Buskirk ve Daniel McClean’ın yazılarının bulunduğu bir katalog eşlik etmektedir.


Sergideki Sanatçılar
Ruben Aubrecht, Judith Barry, Robert Barry/Stefan Brüggemann, Hemali Bhuta & Shreyas Karle, Pierre Bismuth, Marinus Boezem, George Brecht, Daniel Buren, André Cadere, Marcel Duchamp, Maria Eichhorn, Urs Fischer, Dan Flavin, Andrea Fraser, Liam Gillick, The Felix Gonzalez-Torres Foundation, Hans Haacke, Edward Kienholz, Yves Klein, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Ken Lum, Piero Manzoni, Gordon Matta-Clark, Josiah McElheny & Allan Kaprow, Jonathan Monk, Robert Morris, Antoni Muntadas, Yoko Ono, Cesare Pietroiusti, Adrian Piper, Emilio Prini, Robert Projansky & Seth Siegelaub, Raqs Media Collective, Robert Rauschenberg, Sharmila Samant, Joe Scanlan, David Shrigley, Daniel Spoerri, Haim Steinbach, Superflex, Rirkrit Tiravanija, Ben Vautier, Lawrence Weiner, Franz West, Ian Wilson, Cerith Wyn Evans, Carey Young, Andrea Zittel, Heimo Zobernig