Söyleşi: Zeynep Çelik ve Edhem Eldem

İmparatorluk, Mimari ve Kent

Salt Galata

13 Eylül 2012 18.30

Hicaz Demiryolu Hicaz Demiryolu, üçüncü sinif vagon, 1908<br />
Dr. Jean-Alexandre Otrakji, mideastimage.com
Hicaz Demiryolu, üçüncü sinif vagon, 1908

Dr. Jean-Alexandre Otrakji, mideastimage.com

SALT GalataZeynep Çelik, İmparatorluk Mimari ve Kent: Osmanlı Fransız Karşılaşmaları, 1830-1914 adlı kitabının SALT tarafından yayımlanması kapsamında Edhem Eldem ile bir söyleşi gerçekleştirecek. Geç Osmanlı dönemi odaklı söyleşide, görsel kültür, mimarlık ve kent tarihi alanlarındaki teorik, metodolojik ve ampirik problemler de tartışılacak. Ayrıca, disiplinlerarası araştırma, yorumlama, belgeler, kaynak kullanımı ve suistimalleri, tarih yazımına yaklaşımlar, değişen terminoloji ile moda etkileri gibi konular değerlendirilecek. Bu çerçevede söyleşinin, disiplinin önemli gelişmeleriyle sorunlarının konuşulduğu bir foruma dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Zeynep Çelik
New Jersey Institute of Technology’de mimarlık profesörü. The Remaking of Istanbul: Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century (1986); Displaying the Orient: Architecture of Islam at Nineteenth Century World’s Fairs (1992); Urban Forms and Colonial Confrontations: Algiers under French Rule (1997); Empire, Architecture, and the City: French-Ottoman Encounters, 1830-1914 (2008) ve Geçmişe Hücum: Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji’nin Öyküsü, 1753-1914 (Zainab Bahrani ve Edhem Eldem ile, 2011) gibi birçok müşterek hazırlanmış kitap yayımlamıştır.

Edhem Eldem
Boğaziçi Üniversitesi’nde tarih profesörü. Yayımlanmış kitapları arasında French Trade in Istanbul in the Eighteenth Century (1999); A History of the Ottoman Bank (1999); The Ottoman City between East and West: Aleppo, Izmir and Istanbul (Daniel Goffman ve Bruce Masters ile, 1999); Pride and Privilege: A History of Ottoman Orders, Medals and Decorations (2004); Death in Istanbul: Death and Its Rituals in Ottoman-Islamic Culture (2005); Consuming the Orient (2007) ve Osman Hamdi Bey Sözlüğü (2010) bulunmaktadır. Osmanlı Bankası, Türkiye’de kâğıt para, Bankalar Caddesi, Osmanlı nişan ve madalyaları, Osmanlı’da ölüm kültürü ve popüler Oryantalizm üzerine çeşitli sergilerin küratörlüğünü yapmıştır.

Söyleşi dili Türkçe’dir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE