Gösterim:
Stalin by Picasso or
Portrait of Woman with Moustache

Salt Beyoğlu

13 Ekim – 21 Aralık 2012

 <i>Stalin by Picasso or Portrait of Woman with Moustache</i>’tan (2008) bir kare<br />
Lene Berg’in izniyle
Stalin by Picasso or Portrait of Woman with Moustache’tan (2008) bir kare

Lene Berg’in izniyle

SALT Beyoğlu, Açık Sinema
Ekim-Aralık 2012Stalin by Picasso or Portrait of Woman with Moustache
Lene Berg
2008, 31’
İngilizce; Türkçe altyazılı

Pablo Picasso, arkadaşı Louis Aragon’un isteği üzerine Mart 1953’te Josef Stalin’in bir portresini çizer. Çizim, Les Lettres Françaises adlı haftalık Fransız komünist dergisinde, aynı tarihte yaşamını yitiren Sovyet liderini öven çeşitli metinler eşliğinde yayımlanır. Lene Berg’in Stalin by Picasso or Portrait of Woman with Moustache (2008) adlı videosu, çok sade yöntemler ve çoğunlukla kolaj ve seslendirmeler aracılığıyla az çok hatırlanan bu çizimi ve yol açtıklarını anlatır.

Bir açıdan bakıldığında bu iş, 20. yüzyılın görünürde iki karşıt ikonunun, Picasso ve Stalin’in ortak olan ya da olmayan yönleri çerçevesinde gelişen bir hikâyedir. Başka bir açıdansa, sanat ve sanatsal özgürlük ya da özgür olmayış ile imgelerin, özellikle de tarihi isimlerin görüntülerinin okunma ve kullanılma yöntemlerini ele alır. Soğuk Savaş’ın ilk yıllarından kalma bu anekdotun belki de en ilginç yanı, böyle basit bir karakalem çizimin nasıl bu kadar çok duygu, tartışma ve gizeme yol açmış olduğudur.

Stalin by Picasso or Portrait of Woman with Moustache gösterimi, küratörlüğünü Zeynep Yasa Yaman’ın yaptığı, 30 Aralık’a kadar SALT Galata’da görülebilecek İstanbul Eindhoven-SALTVanabbe: Modern Zamanlar sergisi kapsamında gerçekleştiriliyor.

Picasso’nun 1945 tarihli Nature morte à la bougie [Mumlu natürmort] adlı eserinin de yer aldığı sergi, tarihi bir kırılmanın yaşandığı 1960’lardan geriye giderek, Batı ve “öteki” modernleşme hikâyelerini birbiriyle ilişkilendiriyor. Devrimci, milliyetçi modern düzen ile evrimsel, akılcı ve ilerlemeci modern sanat pratiğinin yaklaşık yarım yüzyıllık ufkuna dair ipuçları veriyor. Bilimsel ve teknik aklın doğal sonucu olarak görülen modernist düşünce anlayışını hissettiren Modern Zamanlar, eskinin yıkımı ve yeni bir düzen inşasını öneren modern zamanlar algısıyla sanatın avangart, formalist perspektifini buluşturuyor.

Dağıtımcı: Filmform

Gösterim Programı13 Ekim 12.00-19.45
18 Ekim 12.00-17.40
30 Ekim 12.00-19.45

9 Kasım 12.00-19.45
18 Kasım 12.00-17.40
29 Kasım 12.00-22.00 - Uzun Perşembe

6 Aralık 12.00-19.45
15 Aralık 12.00-19.45
21 Aralık 12.00-19.45
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE