İstanbul Eind­hoven
SALTVanAbbe

Modern Zamanlar

Salt Galata

21 Eylül – 30 Aralık 2012

Jean Brusselmans Jean Brusselmans, <i>Le bain des vagabonds</i> [Aylaklar yıkanırken], 1936
Tuval üzerine yağlı boya
Van Abbemuseum Koleksiyonu, Eindhoven, Hollanda
Peter Cox, Eindhoven, Hollanda
Jean Brusselmans, Le bain des vagabonds [Aylaklar yıkanırken], 1936
Tuval üzerine yağlı boya
Van Abbemuseum Koleksiyonu, Eindhoven, Hollanda
Peter Cox, Eindhoven, Hollanda

SALT GalataHollanda-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 400. yılı vesilesiyle Ocak 2012’den bu yana SALT ve Van Abbemuseum iş birliğinde gerçekleştirilen İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe projesinin son sergisi 21 Eylül’de SALT Galata’da açılıyor. İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe: Modern Zamanlar, Van Abbemuseum koleksiyonunda bulunan 20. yüzyıl başından 1960’lara dek üretilmiş eserler ile Türkiye’den aynı dönemde üretilmiş eserleri bir araya getiriyor.

Sergi, tarihi bir kırılmanın yaşandığı 1960’lardan geriye giderek, Batı ve “öteki” modernleşme hikâyelerini birbiriyle ilişkilendiriyor. Devrimci, milliyetçi modern düzen ile evrimsel, akılcı ve ilerlemeci modern sanat pratiğinin yaklaşık yarım yüzyıllık ufkuna dair ipuçları veriyor. Bilimsel ve teknik aklın doğal sonucu olarak görülen modernist düşünce anlayışını hissettiren sergi, eskinin yıkımı ve yeni bir düzen inşasını öneren modern zamanlar algısıyla sanatın avangart, formalist perspektifini buluşturuyor.

Tarihe doğru yapılan bu yolculukta, toplumsal ve siyasi amaçlar doğrultusunda merkezî bir konum edinen yaptırımcı, birbirine rakip modernliklerin çevreye yaydığı ve dayattığı estetik, biçim, çelişki ve yerellikler bir arada sunuluyor. Türkiye’den seçilen eserler, Van Abbemuseum koleksiyonundan eserlerle diyaloğa girerek siyasi ve kültürel modernleşmenin bu topraklarda nasıl algılanıp yorumlandığına ilişkin fikirler veriyor.

Sergide eserleri yer alan sanatçılar Pierre Alechinsky, Hakkı Anlı, Avni Arbaş, Yüksel Arslan, Ferruh Başağa, Jean Bazaine, Nurullah Berk, Roger Bissière, Georges Braque, Marcel Broodthaers, Jean Brusselmans, Cihat Burak, Corneille, Adnan Çoker, Robert Delaunay, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, Victor Dolphijn, Raoul Dufy, Edgar Fernhout, Leo Gestel, Juan Gris, Hans Hartung, Zeki Faik İzer, İlhan Koman, Herman Kruyder, Ger Lataster, Fernand Léger, El Lissitzky, André Marchand, Fikret Mualla, Mübin Orhon, Pieter Ouborg, Pablo Picasso, Serge Poliakoff, Selim Turan, Theo van Doesburg, Geer van Velde, Hendrik Nicolaas Werkman, Theo Wolvecamp, Andrzej Wróblewski, Ossip Zadkine, Fahrelnissa Zeid’den oluşuyor. Sergi ayrıca, dönem arşivlerinden seçilen doküman ve görselleri içeriyor.

Proje kapsamındaki ilk sergi İstanbul Eindhoven SALTVanAbbe: 89’dan Sonra, 27 Ocak-6 Nisan tarihlerinde SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da; İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe: 68-89 adlı ikinci sergi ise, 20 Nisan-26 Ağustos tarihlerinde SALT Beyoğlu’nda düzenlenmişti.

Zeynep Yasa Yaman’ın küratörlüğünde düzenlenen İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe: Modern Zamanlar, 30 Aralık’a kadar SALT Galata’da görülebilir.


NLTR 400: Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılıİstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe, Hollanda Kraliyeti Başkonsolosluğu tarafından desteklenmektedir.Sergiye paralel etkinlikler, Mondriaan Fund’ın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.