Konuşma: Ahmet Ersoy

“Türkiye’de Mimarlık Tarihi Yazımı
ve Ali Saim Ülgen”

Salt Ulus

27 Haziran 2013 19.00

Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi<br />
SALT Arastirma, Ali Saim Ülgen Arsivi
Ankara Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi

SALT Arastirma, Ali Saim Ülgen Arsivi

SALT UlusSALT Ulus’ta 15 Eylül’e kadar görülebilecek olan Modern Türkiye’nin Osmanlı Mirasını Keşfi: Ali Saim Ülgen Arşivi sergisi, Türkiye’nin ilk restoratör mimarlarından Ali Saim Ülgen’in (1913-1963) dünyasından yola çıkarak Türkiye’nin kültürel mirasının korunmasına, restorasyon projelerine ve mimarlık tarihine odaklanıyor. Serginin düzenleyicilerinden mimarlık tarihçisi Ahmet Ersoy, sergi kapsamında, Türkiye’de mimarlık tarihi yazımını Ali Saim Ülgen’in çalışmaları bağlamında inceleyeceği bir konuşma yapacak.

Ersoy konuşmasında, Ülgen’in mimarlık tarihi alanında kaleme aldığı yayımlanmış ya da taslak hâlindeki kitap, makale ve tebliğleriyle ders notlarına odaklanacak. Bu çerçevede Ersoy, Ülgen’in 1930’lardan 1960’lara uzanan idari ve akademik kariyerinde biçimlendirdiği mimarlık tarihi yaklaşımını değerlendirecek.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ersoy’un, geç Osmanlı dönemi kültürel temsil politikaları, mimari ve sanat üzerine çalışmaları bulunuyor.

Konuşma dili Türkçe’dir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE