Konuşma: Emre Madran

“Cumhuriyet Ankarası’nda
Yitirilen Yapılar: Ulus”

Salt Ulus

4 Temmuz 2013 19.00

1920’lerin sonunda Bankalar Caddesi, Ankara 1920’lerin sonunda Bankalar Caddesi, Ankara<br />
SALT Arastirma
1920’lerin sonunda Bankalar Caddesi, Ankara

SALT Arastirma

SALT Ulus, AnkaraModern Türkiye’nin Osmanlı Mirasını Keşfi: Ali Saim Ülgen Arşivi sergisinin paralel etkinlikleri, restoratör mimar Emre Madran’ın konuşmasıyla sürüyor.

Her kent, toplumun gereksinimlerinin değişmesi ve çeşitlenmesi, mimari üsluptaki gelişmeler, yapı stokunun yeterince korunamaması ve doğal etkenler gibi nedenlerle sahip olduğu kültürel değerleri yitirir; buna karşın yeni değerler üretir. Ankara’nın da bu süreci yaşadığını vurgulayan Madran, konuşmasında, 1920’lerden sonra Ulus ve çevresindeki kamu yapılarının tasarlanması ve inşasına odaklanacak. Madran, bu süreçte daha önceki dönemlerden kalan bazı yapıların “imar” nedeniyle yok olmasının yanı sıra, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan kimi yapıların aradan kısa bir süre geçtikten sonra yıkılarak yenilenmesi ya da değişerek tanınmaz hâle gelmesi konusunu değerlendirecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı’nda görev yapmış olan Doç. Dr. Madran, hâlen ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü’nde kısmi zamanlı olarak ders veriyor. Çalışma konuları arasında ağırlıklı olarak, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri koruma tarihi, geleneksel yapı malzemesi ve yapım teknikleri, koruma mevzuatı, alan yönetimi, korumanın yönetsel ve parasal yönleri yer alıyor.

Konuşma dili Türkçe’dir.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE