Belediye Heykel­ciliği

Salt Beyoğlu

22 Ocak – 26 Ocak 2014

 Rahmi Aksungur, Maçka Demokrasi Parki (detay), 1993<br />
Fotograf: Serkan Taycan (2013)
Rahmi Aksungur, Maçka Demokrasi Parki (detay), 1993

Fotograf: Serkan Taycan (2013)
“Belediye Heykelciliği”, Türkiye’de park, meydan gibi tasarlanmış kamusal mekânlara ve çeşitli kurumsal yapılara yerleştirilen heykel, rölyef gibi sanat eserlerine istinaden bir kurmacadır. Bu gibi eserler zaman içerisinde, mekânların kullanımları farklılaştıkça, anlayışlar dönüştükçe yer değiştirir, tahrip edilir, kaybolur veya hızla aşınmaya terk edilir. Program, geçmişten bugüne uzanan ve taşradan merkeze hareket hâlinde olan temsiliyet biçimlerine yönelik refleks, kabul ve alışkanlıkları mekânlar ve eserler üzerinden tartışmaya açmayı amaçlar.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE