Merkezden çepere
açık alanda neler oluyor?

Salt Beyoğlu

23 Ocak 2014

 Fotograf: Göksun Akyürek
Fotograf: Göksun Akyürek

SALT Beyoğlu, Forum“Belediye Heykelciliği” kapsamında düzenlenmektedir.

Program dili Türkçe’dir.
15.00
Araştırma: Türkiye’de Muhafazakârlık ve Maddi Kültür Nesneleri

Güncel mimari kültür içerisinde gelişen yeni kamusallığın resmî imge ve söylem üretimleri üzerine bir araştırma ekibi: Işıl Uçman Altınışık, Burak Altınışık ve Göksun Akyürek.

“Türkiye politik söylem alanında yer alan muhafazakâr düşüncenin aktörleri tarafından, bu düşünce sistemi içerisinde konumlanan bir ‘muhafazakâr estetik ve sanat normları oluşturma’ talebi son yıllarda belirgin biçimde dile getiriliyor. Söz konusu iddia, muhafazakâr düşüncenin politik zeminler ötesinde bir etkinlik ve kendini gerçekleştirme, bir ‘muktedir olma’ alanı olarak belirlediği maddi kültüre yönelik bir program önerisi olarak değerlendirilebilir. Sıradan nesnelerden sanat eseri kategorisine katlanan çeşitli alanları kapsayan bir içerik ve biçim arayışı olarak da okunabilecek söz konusu program içinde, maddi kültüre ait nesnelerin gelenek, tarih, hafıza metaforlarıyla birlikte ve ‘geçmiş’ içinden yeniden üretilebileceği inancı etrafında şekillenen bir estetik değerler sistemi oluşuyor. Araştırmanın odak noktası, bu sisteme ait söz ve imge üretiminin son dönemdeki maddi karşılıklarının mimari filtrelerle taranarak tartışmaya açılmasıdır.”

Yrd. Doç. Dr. Işıl Uçman Altınışık, Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi; “geç Osmanlı dünyasında zaman-mekân kavrayışının değişimi” ve “güncel popüler kültür ve mimarlık etkileşimi” konularında çalışıyor.

Dr. Burak Altınışık, Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi; “geç Osmanlı dünyasında yapısal maddi kültürün değişimi” ve “güncel mimarlık ortamında maddi kültürün durum analizleri” konularında çalışıyor.

Yrd. Doç. Dr. Göksun Akyürek Altürk, Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi; “Tanzimat sonrası Osmanlı dünyasında bilgi pratikleri” ve “20. yüzyıl Türkiye mimarlık tarihi ve kültürel izdüşümleri” konularında çalışıyor.

16.00
Çay molası

16.30
Tespit: Baron Von Plastik kayıtları

Ahmet Dönmez

Tespit: Spektaküler Şehir Heykelleri kayıtları
Meltem Parlak

17.00
Açık tartışma

18.00
Gösterim: The Social Life of Small Urban Spaces (1988)

William H. Whyte
İngilizce (altyazısız)
58’
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE