"Ev Konuşma­ları"

Salt Beyoğlu

20 Eylül 2014 15.00

Hadi Evi’nde giriş holü ve şömine (beyaz badana yapılmadan önce) Fotoğraf: Sevinç Hadi
Hadi Evi’nde giriş holü ve şömine (beyaz badana yapılmadan önce)
Fotoğraf: Sevinç Hadi
Hadi Evi’nde giriş holü ve şömine (beyaz badana yapılmadan önce)

SALT Beyoğlu, Açık SinemaTürkiye’de yazlık evlerin oluşma süreci ve bu oluşumun sonuçlarına yönelik görselleştirilmiş bir inceleme olan YAZLIK: Şehirlinin Kolonisi süresince gerçekleştirilecek konuşmaların ilki, serginin temellendiği “ev” konusuna eğiliyor. “Ev Konuşmaları” programında, bu alanda çalışmalarda bulunan sanatçı, mimar ve araştırmacıların anlatımları doğrultusunda yazlık evlerin yapımı ve kullanımına ilişkin deneyim ve tespitler paylaşılacak.

SALT Araştırma ve Programlar ekibinden Meriç Öner, sergideki tekil ve toplu yazlık ev örnekleri üzerinden bu yapıların geliştirilme biçimindeki farklı yöntemleri temel alarak, yakın tarihte gözlemlenen genel eğilimleri aktaracak. Sergi araştırmasına katkıda bulunan mimar Alper Kurbak, kişisel deneyim ve araştırmalarından yola çıkarak Ayvalık örneği temelinde bu yörede kışlık ev ile yazlık ev arasındaki mesafeyi anlatacak. Çalışmaları 20. yüzyıl mimarlık kültürü ile kültür-mekân ilişkisine yoğunlaşan akademisyen Meltem Ö. Gürel, İkinci Dünya Savaşı sonrası modernizmin Türkiye’deki açılımları çerçevesinde, İzmir’de 1960’lı yıllarda tasarlanan iki yazlık eve dair bir sunum gerçekleştirecek. Fotoğraflarında ev konusuna odaklanan sanatçı Metehan Özcan, yakın zamana kadar İstanbul’un gözde yazlık sayfiyesiyken terk edilmiş bir modern yığına dönüşen Bayramoğlu’nda yaptığı çalışmaları paylaşacak. Mimar Sevinç Hadi ise, Şandor Hadi’yle birlikte tasarladığı, yapımı aile fertlerinin katkısıyla 1983’te tamamlanan, Tuzla’daki Tütüncü ve Hadi Yazlık Evi’nin sıra dışı hikâyesini aktaracak.

15.00 Meriç Öner, “Yazlık Evlerimiz”
15.20 Alper Kurbak, “Yaz Kış Ayvalık”
15.40 Meltem Ö. Gürel, “Modernizmin Türkiye’deki Açılımı Olarak Yazlık Ev”
16.00 Metehan Özcan, “Bayramoğlu”
16.20 Sevinç Hadi, “Tütüncü ve Hadi Yazlık Evi”
17.00 Toplu sohbet

Konuşma dili Türkçe’dir.
Mimar ve araştırmacı Alper Kurbak Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü ve İTÜ’de hazırladığı “Havalimanı Odaklı Kentleşmeler” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisans derecesini aldı. Hâlen, İTÜ’de yazlık kentlerin dönüşümleri üzerine doktora araştırmasına devam etmekte ve Maltepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Meltem Ö. Gürel 1994’ten bu yana çalışmakta olduğu Bilkent Üniversitesi’nde Mimarlık Bölümü’nün kurucu bölüm başkanıdır. Gürel, doktora derecesini aldığı University of Illinois at Urbana-Champaign’de ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı ve ABD’de çeşitli mimarlık şirketlerinde görev aldı. Gürel’in araştırmaları, 20. yüzyıl mimarlık tarihi ve kültürü, kültür-mekân ilişkisi, tasarım eğitimi ile cinsiyet ve mimarlık üzerinde yoğunlaşır.

Fotoğraf sanatçısı Metehan Özcan St. Louis Üniversitesi’nde mimarlık (önlisans), Bilkent Üniversitesi’nde iç mimarlık ve İstanbul Bilgi Ünivesitesi’nde görsel iletişim tasarımı alanlarında eğitim aldı. İşleri, ulusal ve uluslararası sergilerde yer alan Özcan, çoğunlukla modernist mekânın varoluşu ve temsiliyetini sorgular; minör tarih, kimlik, cinsiyet ve tasarım kültürü kavramlarına eğilir.

Sevinç Hadi 1959’da İTÜ’den mezun oldu ve mimar olarak çalışmaya başladı. Eşi mimar Şandor Hadi’nin 1986’daki vefatına kadar toplam 22 yıl birlikte ortak projeler tasarladılar. Söz konusu dönemde tasarımını Şandor Hadi ile yaptığı; İstanbul, Teşvikiye’de yer alan Milli Reasürans Kompleksi, Türkiye mimarlık tarihi içinde erken dönem karma işlevli bir yapı örneği olarak önem taşır.
PAYLAŞ
TAKVİME EKLE