Salt Araştırma Fonları
2013-2023

Saf10 Kitapck
Salt Araştırma Fonları, birlikte öğrenme ve tartışmaya yönelik özgün araştırmalara alan açmak amacıyla 2013 yılında başlatılmıştır.

Bilgi üretimi ve deneysel düşünceyi desteklemek üzere her yıl düzenlenen Salt Araştırma Fonları, Türkiye’nin kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950 sonrası sanat, mimarlık ve tasarım alanlarına odaklanır. Disiplinlerarası ve çok yönlü yaklaşımları öne çıkan, saha araştırmalarına yönelik yaratıcı yöntemler sunan ve yeni kaynakları görünür kılarak toplumsal hafızaya katkıda bulunan projeleri destekler. Ayrıca kurumun arşiv koleksiyonlarını yorumlayacak veya uzun soluklu araştırmalarına eklemlenebilecek nitelikteki içerikleri teşvik eder.

2013-2023 yıllarında desteklenen 74 projenin dökümünü içeren ve araştırma çıktılarının süreç içerisindeki gelişimine dair bir izlek sunan kitapçığı incelemek için tıklayın.

Salt Araştırma Fonları 2013-2023
Sunuş: Lorans Tanatar Baruh
Hazırlayanlar: Erdi Yüksel, Ezgi Yurteri, Sezin Romi
Tasarım: Elif Tuna