Osmanlı İstanbul'unda Kadın Bani Yapıları Haritası

01 Sunum Yeni Mihrimah Sultan Külliyesi, Üsküdar (tahminen 1930'lar)
SALT Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşivi
Mihrimah Sultan Külliyesi, Üsküdar (tahminen 1930'lar)
SALT Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşivi
İstanbul’un 15. ve 20. yüzyıllar arasında şehirleşmesinde kadın banilerin rolünü örneklendiren harita, genellikle hanedana, yönetici elite ya da ulema hanelerine mensup; ekonomik ve yer yer siyasi iktidara sahip kadınların inşa, tamir ve ihya ettirdiği yapıları kapsıyor. İşveren Sergisi (SALT Galata, 2017) için oluşturulan Google haritasının güncel versiyonuna, SALT Araştırma’dan muhtelif fotoğraf ve çizimler eşlik ediyor. Murat Güvenç, Çiğdem Kafesçioğlu ve Firuzan Melike Sümertaş’ın katılımıyla çoğu hayır hasenat amaçlı bu yapıların şehre yayılımı ve mekân kurgularının irdelendiği konuşmanın kaydı ile projenin üretim sürecine ilişkin söyleşi de ayrıca erişime açık.
PAYLAŞ