Salt Araştırma Fonları Onuncu Yılında

Gorsel 1 Saraçhane Mitingi, 31 Aralık 1961 (İsmail Topkar Arşivi)
Barış Alp Özden, “Siyasal, Sosyal ve Ahlaki Bir Sorun Olarak İşçi Sınıfı Meskenleri: 1940’lı ve 1950’li Yıllarda Reform Tartışmaları” (2018)
Saraçhane Mitingi, 31 Aralık 1961 (İsmail Topkar Arşivi)
Barış Alp Özden, “Siyasal, Sosyal ve Ahlaki Bir Sorun Olarak İşçi Sınıfı Meskenleri: 1940’lı ve 1950’li Yıllarda Reform Tartışmaları” (2018)
2013’ten bu yana birlikte öğrenme ve tartışmaya yönelik özgün araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan Salt Araştırma Fonları’nın onuncu yılında bir dizi program düzenleniyor. 2013-2022 yıllarında desteklenen 68 proje arasında yer alan araştırmaların çıktıları, konuşmalar ve Salt Blog’da yayımlanacak yazılar aracılığıyla yeniden ele alınarak değerlendirmeye açılacak.

PROGRAM

Yazı: “Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Bir Kültürel Üretim Mekânı Olarak Salon
Nora Tataryan

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nora Tataryan, 2020’de Salt Araştırma Fonları’yla desteklenen araştırmasını kaleme alıyor. II. Meşrutiyet sonrasında çoğunlukla bir evin oturma odasında kadınlar tarafından tertip edilen davetlerin zaman içerisinde dönemin kültürel üretimlerinin tartışıldığı mekânlara dönüşümünü ve “salon” adıyla anılan bu oturumların modernleşme sürecindeki işlevini irdeleyen araştırmacı, Osmanlı feminist hareketindeki kadın imgesi üzerine bir okuma sunuyor. Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Yazı: “Kayıp Avangart: Yüksel Pazarkaya Stuttgart Somut Şiir Okulunda”
Efe Murad ve Emirhan Eringen

Wellesley College’da İslam tarihi ve yazı dersleri veren şair-tarihçi Efe Murad ile Freie Universität Berlin’de Görsel Medya Antropolojisi dalında yüksek lisans derecesini alan şair-yönetmen Emirhan Eringen, 2022’de desteklenen görsel arşiv araştırmalarını odağa alıyor. Avangart Stuttgart Somut Şiir Okulu üyelerinden Yüksel Pazarkaya’nın ses şiiri ve performans kayıtları, fotoğrafları, yayınlarının yanı sıra okulun çevresinde üretenlerin sözlü tarih kayıtları aracılığıyla, sanatçıyı Türkiye’nin güncel sanat ve edebiyat alanında yeniden konumlandırmayı amaçlıyor. Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Konuşma: “Bakımsız Kubbenin İncir Ağacı, Sokağın Gayrimillî İsmi: Erken Cumhuriyet İstanbul’unda Tarihî Miras ve Kentsel Hafıza (1923-1949)”
Ümit Fırat Açıkgöz
11 Temmuz Salı, 18.30, Salt Galata

Konuşma serisinin ilkinde American University of Beirut Mimarlık ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ümit Fırat Açıkgöz, erken Cumhuriyet dönemi İstanbul’unun eski binalarıyla sokaklarındaki gayrimüslim izlerine odaklanacak. 2016’da Salt Araştırma Fonları’yla desteklenen araştırmacılar arasında yer alan Açıkgöz, konuşmasında İstanbul’daki Bizans, Müslüman ve gayrimüslim tarihlerinin zengin ve karmaşık katmanlarına ait fiziksel kalıntılardan yola çıkarak, kültürel miras ile kentsel hafıza arasındaki ilişkiyi kentliler odağında irdeleyecek. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Yazı: “Antakya’nın tarihini adımlamak: Önce | Sonra
Depremden sonra ‘Antakya Yürünebilir Kent Tarihi Rehberi’”
Tuğçe Tezer

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Tuğçe Tezer, yazısında 2021’de desteklenen “Antakya Yürünebilir Kent Tarihi Rehberi” projesine odaklanıyor. Antakya’nın güncel ve tarihsel kent dokusu arasındaki ilişkilerin, mekânsal devamlılık ve değişimlerin izini sürdüğü çalışmasının çıktılarını ve 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkımların ardından üstlenebileceği işlevleri ele alıyor. Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Yazı: “Kafesin İki Tarafı: Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi’nin Hafızası”
Derya Acuner

Scuola IMT Alti Studi Lucca’da Kültürel Miras Analizi ve Yönetimi Programı’nda doktora çalışmalarına devam eden Derya Acuner, 2017’de desteklenen “Kafesin İki Tarafı: Türkiye’de Hayvanat Bahçelerinin Hafızası” başlıklı araştırmasını odağa alıyor. Sevinç Coşkun ile yürüttükleri araştırmadan hareketle Türkiye’de hayvanat bahçelerinin tarihi ve toplumsal hafızadaki yerini Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi örneği üzerinden inceliyor. Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Konuşma: “Erken Cumhuriyet Yıllarının Görsellik Rejiminde Mustafa Kemal Atatürk Fotoğrafları”
İdil Çetin
27 Eylül Çarşamba, 18.30, Salt Galata

2013’te Salt Araştırma Fonları’yla desteklenen araştırmacılar arasında yer alan ve Oslo Üniversitesi’nde Marie Skłodowska-Curie doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarını sürdüren İdil Çetin, konuşmasında Osmanlı basınından Cumhuriyet basınına Atatürk fotoğraflarının ne sıklıkla ve hangi vesilelerle dolaşıma girdiğini irdeleyecek. Atatürk’ün görüntüsünün erken Cumhuriyet dönemi görsellik rejiminin düzenli bir parçası hâline gelmesini, ülkenin liderinin Cumhuriyet tarihini farklı açılardan besleyecek binlerce fotoğrafının çekilmiş olmasını ve bu görüntülerden hareketle bir imgenin nasıl sabitlendiğini ele alacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Yazı: “Neredeymiş Bu Tatavla? 100 Yıllık Bir İnşa Hikâyesi”
Salim Aykut Öztürk

Araştırmacı ve antropolog Salim Aykut Öztürk, 2015’te desteklenen “Kurtuluş’ta Türkleşme, Kentsel Dönüşüm ve Mesken Biyografileri” başlıklı araştırmasından hareketle tarihî Tatavla semtinin kültürel, fiziki ve siyasi dönüşümü ile yeniden inşa süreçlerini değerlendiriyor. Göç hareketleri, Türkleştirme politikaları ve yerinden edilmelerin fiziksel mekândaki yansımalarını Tatavla örneği üzerinden ele alan Öztürk, bir semtin nasıl yeniden üretildiğinin de izini sürüyor. Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Konuşma: “Yaşilçam’dan Günümüze İstanbul’un Yazlık Sinemaları”
Sezen Kayhan
14 Kasım Salı, 18.30, Çevrimiçi

2017’de Salt Araştırma Fonları’yla desteklenen araştırmacılardan Sezen Kayhan, konuşmasında İstanbul’daki yazlık sinemaların tarihini ele alacak. Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarını sürdüren Kayhan, günümüzde belediyelerin düzenlediği etkinlikler dışında üst-orta sınıfa hitap eden lüks mekânlarda yer alan yazlık sinemaların 1950’den günümüze değişimine ve İstanbul’daki kentsel dönüşüm ile ilişkisine odaklanacak. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Yazı: “Türkiye’de Kırsal Sınıf Mücadelelerinin Mekânsal Okuması: 1960’lı Yıllarda Ege Köylerinde Toprak İşgalleri, Siyaset ve Kadın”
Bengü Kurtege Sefer

Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Bengü Kurtege Sefer, 2017’de desteklenen araştırmasını odağına alıyor. 2018’de State University of New York at Binghamton’da tamamladığı doktora tezi kapsamında yürüttüğü arşiv ve saha araştırmasından bulgular sunan Sefer, İzmir’in Göllüce ve Atalan köylerindeki kırsal dönüşüm sürecinde topraksız köylü kadınlar, siyasetçiler ve devrimciler arasındaki ilişkileri inceliyor. Yerel tarihin toplumsal, iktisadi ve siyasi yapılarla bağlantısını ve kadınların bu güç yapılarını nasıl şekillendirdiğini irdeliyor. Toplumsal cinsiyet, sınıf ve siyaset boyutlarını bir arada ele alarak 1960’lı yıllarda köylülük ve siyaset arası değişen ilişkileri değerlendiriyor. Yazının tamamını okumak için tıklayın.
PAYLAŞ
SAF